Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Voor het Vlaamse kustgebied zijn potentiekaarten opgesteld van maatregelen die de waterbeschikbaarheid voor de agrarische sector kunnen vergroten. Samen met stakeholders zijn voorwaarden geïdentificeerd voor een duurzaam en kostprijsinteressant kreekrug infiltratiesysteem.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

In onderzoeken naar organische microverontreinigingen komt het veelvuldig voor dat een aanzienlijk deel van de metingen lager ligt dan de rapportagegrens. De wijze waarop bij het berekenen van gemiddelden wordt omgegaan met meetwaarden onder de rapportagegrens kan onbedoeld een groot effect op het berekende gemiddelde hebben.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Om overlast door het stedelijk grondwater te voorkomen, heeft de gemeente Amsterdam toekomstbestendig beleid geïntroduceerd. Dit beleid wordt per individueel nieuwbouwproject getoetst, terwijl het stedelijk grondwatersysteem beter op wijkniveau of regionaal niveau bekeken kan worden.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

In 2016/2017 heeft een herinrichting van de Aa plaatsgevonden. Op 26 juni 2019 werd tijdens het onderzoek naar macrofauna de zeldzame kokerjuffer Hydropsyche bulgaromanorum aangetroffen. Het is de eerste keer dat deze soort als larve hier is gevonden.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

De financiering van natuurinclusieve klimaatadaptatie staat nog in de kinderschoenen. Wanneer geld nodig is, wordt al snel naar de overheid gekeken. Door een impuls te geven aan het ontwikkelen en testen van een nieuw verhaal, het delen van risico’s en passende wet- en regelgeving kan de overheid gebruik maken van de gezamenlijke energie van burgers en bedrijven.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Het waterkwaliteitsonderzoek is uitgegroeid tot een professionele aangelegenheid. In alle gevallen wordt gekeken naar wat er zoal in het water zit. De intrinsieke eigenschappen van water als zodanig blijven daarbij tot nu toe buiten beeld. In dit artikel wordt aangegeven dat dit eigenlijk een tekortkoming is, gezien de vele verschillende intrinsieke eigenschappen en kwaliteiten van water zelf.

Lees meer...