Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Flevoland beschikt over een unieke grondwatervoorraad van uitzonderlijke kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat er nog enige ruimte is voor extra grondwateronttrekking om de groeiende drinkwatervraag op te vangen. De grenzen van een duurzame benutting van het grondwater komen echter in zicht.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Het aanleggen van natuurlijke oevers zou een kansrijk handelingsperspectief kunnen zijn om de draagkracht van het ecosysteem voor uitheemse rivierkreeften duurzaam te verlagen. Dit onderzoek verschaft inzicht in de relatie tussen verschillende typen oevers en het voorkomen van rivierkreeftenholen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Bij een calamiteit is PFAS-houdend blusschuim in afvalwater terecht gekomen. Zuivering over een actief koolfilter bleek een geschikte methode om alle geanalyseerde PFAS-verbindingen vrijwel volledig te verwijderen.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

De diepe ondergrond wordt voor allerlei activiteiten gebruikt. Hoewel schaliegaswinning inmiddels uit beeld is verdwenen in Nederland, zijn de resultaten van dit onderzoek van groot belang voor allerlei andere activiteiten in de ondergrond, die op steeds grotere schaal plaatsvinden.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

Online bewaking met biologische meetsystemen (biomonitoring) kan helpen bij het vroegtijdig detecteren van veranderingen in de kwaliteit van industrieel effluent. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de selectie en implementatie van online biomonitoren maatwerk is.

Lees meer...

0
0
0
s2smodern

De afgelopen tijd zijn software en modellen ontwikkeld, die de drinkwatersector kunnen helpen omgaan met de onzekerheid die nieuwe ontwikkelingen met zich meebrengen. Deze maken deel uit van wat we tegenwoordig hydroinformatica noemen.

Lees meer...