Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

De doelstelling van de nieuwe Hemelwateraanpak van het Hoogheemraadschap van Delfland is om een heldere beschrijving te formuleren voor het anders omgaan met hemelwater. Deze studie geeft inzicht wat afkoppelen van hemelwater voor de stikstof- en fosforconcentratie in de boezem van Delfland kan betekenen.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

De afgelopen jaren is er steeds vaker een beroep gedaan op burgers om zuinig om te gaan met kraanwater. In dit artikel wordt de houding van burgers ten opzichte van de diverse instrumenten die kunnen worden ingezet verkend.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

In het vorige artikel uit deze serie zijn enkele fysisch-chemische methoden beschreven om (verschillen in) de bio-energetische kwaliteit van water visueel zichtbaar te maken. In dit artikel volgt ter afsluiting van deze methodische beschrijvingen een drietal biologische en sensorische methoden.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

In dit artikel worden vijf fysisch-chemische methoden beschreven om de bio-energetische waterkwaliteit in beelden zichtbaar te maken. Alle vijf methoden tonen andere beelden die onderling een zelfde trend als uitkomst geven.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Hoewel er rekenmethoden bestaan om bij stroombaanmaaien de breedte van de stroombaan te berekenen, ontbreekt goede velddata voor validatie. In de Eefse Beek zijn onder gecontroleerde omstandigheden stroomproeven uitgevoerd.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

In deze studie wordt een kader gepresenteerd om een systeembenadering van microverontreinigingen te beschrijven in drie stappen. Deze drie stappen zijn toegepast op een casestudy van fluoxetine in Nijmegen.

Lees meer...