Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Uit analyse blijkt dat een aanzienlijke inspanning nodig is om de P-belasting vanuit de landbouw te verlagen tot onder de kritische belasting. Agrarisch maatwerk biedt potentie om de landbouwkundige opgave te realiseren binnen een periode van 15 á 20 jaar.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Rijkswaterstaat Midden-Nederland heeft een watersysteemanalyse uitgevoerd voor Randmeren-Oost. Het was de eerste keer dat Rijkswaterstaat hiervoor gebruik maakte van de methodie van Ecologische Sleutelfactoren.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

In dit artikel wordt met voorbeelden van twee waterschappen getoond welke bijdrage datavalidatie levert aan het genereren van goede data. Op elke stap in de inwinningsketen van de metingen kunnen fouten ontstaan, veroorzaakt door de mens, door automatisering of ook door slakken.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat heeft twee tools gelanceerd om decentrale overheden te ondersteunen. De Klimaatschadeschatter geeft per gemeente een schatting van de schade door hitte, droogte en wateroverlast. De Toolbox Klimaatbestendige Stad helpt personen en teams te verkennen welke adaptatiemaatregelen waar in een projectgebied genomen kunnen worden.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Op 1 januari 2017 zijn nieuwe, strengere normen voor primaire waterkeringen ingevoerd. Die zijn niet meer gebaseerd op overschrijdingskansen van een maatgevende belasting met als vraag: is er schade aan dijk, maar op de kans op een catastrofale overstroming. Ruim drie jaar na de wetswijziging blijkt dat de geschatte overstromingskansen in de huidige situatie erg groot zijn, en veelal zelfs ongeloofwaardig groot. 

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

In dit artikel wordt verkend of de techniek van ‘machine learning’ bruikbaar is om het beheer in een natuurgebied te optimaliseren. Het gaat om het schraallandgebied Rome bij Drachten. Het model blijkt goed in staat te zijn het huidige voorkomen van blauwgrasland te verklaren.

Lees meer...