secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Waterschap Vallei en Veluwe gaat de SCADA-systemen standaardiseren waarmee de installaties worden bestuurd. Het gaat om 16 rwzi's en 87 rioolgemalen, die gekoppeld zijn aan 18 externe bronnen voor het verzamelen en verwerken van gegevens. 

De Split-O-Mat afvalwaterzuiveringsinstallaties van EnviroChemie zijn verbeterd. Deze serie installaties bestaat intussen veertig jaar. De nieuwste aanpassingen betreffen een optimalisering van de prestaties en gebruiksvriendelijkheid, aldus de producent.

In de Waterstraat, de innovatieproeftuin van hoogheemraadschap Delfland, The Green Village, VP Delta en de TU Delft, ligt sinds kort een proefveld met DrainMix, een bouwstof die volgens de producenten geschikt is als fundering en watermanagement in publieke ruimtes. 

Wilo heeft met de Wilo Actun Zetos een bronpomp ontwikkeld die enerzijds zuinig is en anderzijds voor een breed scala aan toepassingen inzetbaar is. De pompfabrikant uit Westzaan stelt dat de pomp geschikt is voor irrigatie, (koel)watervoorziening in de industrie, drukverhoging in gebouwen en de productie van industriewater.

De NEN 6600 norm die beschrijft hoe watermonsters moeten worden genomen, is herzien. Het gaat om de NEN 6600-1 die betrekking heeft op monsters van afvalwater en de NEN 6600-2 voor oppervlaktewater. De vernieuwde normen komen in de plaats van de vorige versies, die in 2009 van kracht werden.

Bij de renovatie van het rioolgemaal in Vorstenbosch heeft Van der Linden Pomptechniek het ‘Zweedse model’ geïntroduceerd. Dat betekent dat de pompen boven de natte kelder staan en het afvalwater wordt aangezogen met twee aanzuigleidingen. Aa en Maas ziet toekomst in het model.

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.