secundair logo knw 1

In oktober 2022 stuurde de Europese Commissie een voorstel voor de aanscherping van de huidige Richtlijn voor stedelijk afvalwater (Directive on Urban Waste Water) naar het Europees Parlement en de lidstaten. Tegelijkertijd speelt er een herziening van de Richtlijn Prioritaire Stoffen binnen de Kaderrichtlijn Water. Welke gevolgen hebben de plannen van de Commissie voor de Nederlandse afvalwaterzuivering, met name nu een vergaande producentenverantwoordelijkheid wordt geïntroduceerd?


door Philip Reedijk | Foto Kobu Unsplash - Beeldbewerking Blueice


De Europese Commissie wil dat waterbeheerders een vierde zuiveringsstap gaan toevoegen om microverontreinigingen zoals microplastics en resten van medicijnen en cosmetica uit het afvalwater te halen. Daarnaast worden ook de zuiveringseisen voor nutriënten strenger. Welke gevolgen verwacht de Unie van Waterschappen (UvW) van de nieuwe maatregelen?