secundair logo knw 1

Eind vorige maand werden de handtekeningen gezet onder het project ‘De Ultieme Waterfabriek’. Waterschappen en drinkwaterbedrijven onderzoeken gezamenlijk óf en onder welke voorwaarden gezuiverd rioolwater kan worden gebruikt als basiswater voor de productie van drinkwater. “Dit is een echt systeeminnovatieproject.”


door Philip Reedijk


Waterschappen gaan vanwege klimaatveranderingen én strengere Europese wetgeving de komende jaren het watersysteem en de waterzuivering anders inrichten. Zo komt er een vierde zuiveringsstap bij rwzi’s, voor de verwijdering van chemische verontreinigingen. Drinkwaterbedrijven werken aan extra zuivering (met behulp van Reverse Osmosis) en diversificatie van de drinkwaterbronnen, om circulariteit en een toekomst- en klimaatbestendige drinkwatervoorziening te kunnen waarborgen. Naast zilt grondwater of zeewater zijn regenwater en gezuiverd afvalwater mogelijke nieuwe bronnen voor de productie van drinkwater.

Robuust en betrouwbaar
In het project ‘De Ultieme Waterfabriek’ laten waterschappen en drinkwaterbedrijven gezamenlijk zien óf en onder welke voorwaarden gezuiverd rioolwater (rwzi-effluent) kan worden gebruikt als basiswater voor de productie van drinkwater. Er wordt vooral gekeken naar de toepassing in huishoudens voor menselijke consumptie en daarnaast naar gebruik in de tuinbouw, als hoogwaardig industriewater en als koelwater voor datacentra. Eind augustus 2023 hebben de betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, zodat het project officieel van start kan gaan.