secundair logo knw 1

Om zelfvoorzienend te worden onderzoeken Texelse boeren samen met adviesbureau Acacia Water ondergrondse regenwateropslag op het eiland. Na tien jaar experimenteren is de oogst van een proefperceel dit seizoen veelbelovend. “De pootaardappelen gaven een meeropbrengst van 15 procent”, zegt Jouke Velstra, directeur van Acacia Water en Fixeau.

Tekst Rens Nijholt | Foto Acacia Water

Droogte en verzilting zijn op Texel een steeds groter probleem. Door het beregenings- en onttrekkingsverbod zijn agrariërs volledig afhankelijk van neerslag. Boeren op het eiland willen daarom zelfvoorzienend worden. Om gewassen op de gewenste momenten voldoende water te kunnen geven, keek Acacia Water samen met LTO Nederland, provincie Noord Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier naar de mogelijkheden van zoet water opslag. Aanvankelijk bovengronds, later - uniek in Nederland - ondergronds.