Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben een nieuw waterakkoord afgesloten. Hierin staan afspraken over de aanvoer van water in droge periodes en de afvoer van water bij extreme regenval. De hoeveelheid water die vanuit de Maas naar De Peel kan stromen, wordt flink uitgebreid.

Het waterakkoord (WATAK) geldt voor Maaswater dat via rijkskanalen – waarvan Rijkswaterstaat de beheerder is – wordt aangevoerd om het achterland van Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant van water te voorzien. Het doel is het realiseren van een doelmatig beheer en een doelmatige verdeling van het water in deze kanalen en de daarmee verbonden regionale watersystemen. Afgelopen maandag zijn de handtekeningen onder het akkoord gezet.

Vorig akkoord nog uit 1994
Het vorige waterakkoord stamde uit 1994, toen er zelfs nog 21 partijen bij betrokken waren. Daarvan zijn er door fusies en herindelingen maar vijf over. Het was hoog tijd voor nieuwe afspraken, laat Rijkswaterstaat Zuid-Nederland weten bij de beantwoording van een aantal vragen van H2O.

“Van alles is in de loop der jaren veranderd: de verantwoordelijkheden binnen organisaties, het watersysteem zelf en de belangen en behoeften in het gebied. Het belangrijkste is eigenlijk dat het oude akkoord gebaseerd was op verschillende, eigen belangen. In dit akkoord kijken we veel meer als één beheerder.”

Tekenen WATAK Brabant en LimburgDe hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en leden van het dagelijks bestuur van de vier waterschappen hebben op 27 juni het waterakkoord ondertekend I foto: Rijkswaterstaat

Wat betekent dit concreet? “Wij vonden elkaar natuurlijk al, maar op deze manier ligt vast dat we nog beter kijken naar het maatschappelijk nut van het watersysteem. Dat betekent dat je je ‘eigen’ belang aan de kant moet kunnen zetten om een ander belang te kunnen dienen. Elkaar helpen dus.”

Cruciale rol voor kanalenstelsel
In het WATAK hebben Rijkswaterstaat en de vier zuidelijke waterschappen nieuwe afspraken gemaakt over de aan- en afvoer van water in verband met het steeds vaker voorkomen van extreem weer. “De grootste uitdaging is voor de waterschappen om het water op precies de juiste plek te krijgen.” Daarbij vervult het kanalenstelsel in Midden-Limburg en Noord-Brabant een cruciale rol. De belangrijkste rijkskanalen zijn de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart.

In het akkoord is vastgelegd dat er beduidend meer water vanuit de Maas kan worden aangevoerd naar de Noordervaart en de Peelkanalen. Daarmee kan in het achterland droogvallen van beken en sloten worden tegengegaan en de grondwatervoorraad worden aangevuld. Dat is belangrijk voor natuur en landbouw. “Dit is bij aanhoudende droogte niet dé oplossing, maar wel een bijdrage aan de oplossing”, aldus Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Het gaat om een uitbreiding van 2 kubieke meter per seconde. De huidige toevoercapaciteit van de Noordervaart bedraagt 3,8 kubieke meter per seconde.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland wijst erop dat diverse maatregelen in gang zijn gezet. Zo voert Aa en Maas in de periode 2021-2023 groot onderhoud uit bij twee Peelkanalen: het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Dit is belangrijk voor het vergroten van het kanalenstelsel, zodat er extra water doorheen kan. Rijkswaterstaat breidt de komende jaren de watercapaciteit van de 15 kilometer lange Noordervaart uit. Daarnaast worden andere projecten opgestart om water op lokale percelen te krijgen.

Aanvulling 30-6
Het nieuwe waterakkoord voor de Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen is 
hier op de site van waterschap Aa en Maas te downloaden. Ook wordt het WATAK binnenkort gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.

LEES OOK
H2O Actueel: uitbreiding capaciteit Noordervaart
H2O Actueel: groot onderhoud Peelkanalen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!