Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de drie Brabantse waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben een nieuw waterakkoord afgesloten. Hierin staan afspraken over de aanvoer van water in droge periodes en de afvoer van water bij extreme regenval. De hoeveelheid water die vanuit de Maas naar De Peel kan stromen, wordt flink uitgebreid.

Het waterakkoord (WATAK) geldt voor Maaswater dat via rijkskanalen – waarvan Rijkswaterstaat de beheerder is – wordt aangevoerd om het achterland van Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant van water te voorzien. Het doel is het realiseren van een doelmatig beheer en een doelmatige verdeling van het water in deze kanalen en de daarmee verbonden regionale watersystemen. Afgelopen maandag zijn de handtekeningen onder het akkoord gezet.

Vorig akkoord nog uit 1994
Het vorige waterakkoord stamde uit 1994, toen er zelfs nog 21 partijen bij betrokken waren. Daarvan zijn er door fusies en herindelingen maar vijf over. Het was hoog tijd voor nieuwe afspraken, laat Rijkswaterstaat Zuid-Nederland weten bij de beantwoording van een aantal vragen van H2O.

“Van alles is in de loop der jaren veranderd: de verantwoordelijkheden binnen organisaties, het watersysteem zelf en de belangen en behoeften in het gebied. Het belangrijkste is eigenlijk dat het oude akkoord gebaseerd was op verschillende, eigen belangen. In dit akkoord kijken we veel meer als één beheerder.”

Tekenen WATAK Brabant en LimburgDe hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en leden van het dagelijks bestuur van de vier waterschappen hebben op 27 juni het waterakkoord ondertekend I foto: Rijkswaterstaat

Wat betekent dit concreet? “Wij vonden elkaar natuurlijk al, maar op deze manier ligt vast dat we nog beter kijken naar het maatschappelijk nut van het watersysteem. Dat betekent dat je je ‘eigen’ belang aan de kant moet kunnen zetten om een ander belang te kunnen dienen. Elkaar helpen dus.”

Cruciale rol voor kanalenstelsel
In het WATAK hebben Rijkswaterstaat en de vier zuidelijke waterschappen nieuwe afspraken gemaakt over de aan- en afvoer van water in verband met het steeds vaker voorkomen van extreem weer. “De grootste uitdaging is voor de waterschappen om het water op precies de juiste plek te krijgen.” Daarbij vervult het kanalenstelsel in Midden-Limburg en Noord-Brabant een cruciale rol. De belangrijkste rijkskanalen zijn de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, het kanaal Wessem-Nederweert en de Noordervaart.

In het akkoord is vastgelegd dat er beduidend meer water vanuit de Maas kan worden aangevoerd naar de Noordervaart en de Peelkanalen. Daarmee kan in het achterland droogvallen van beken en sloten worden tegengegaan en de grondwatervoorraad worden aangevuld. Dat is belangrijk voor natuur en landbouw. “Dit is bij aanhoudende droogte niet dé oplossing, maar wel een bijdrage aan de oplossing”, aldus Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Het gaat om een uitbreiding van 2 kubieke meter per seconde. De huidige toevoercapaciteit van de Noordervaart bedraagt 3,8 kubieke meter per seconde.

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland wijst erop dat diverse maatregelen in gang zijn gezet. Zo voert Aa en Maas in de periode 2021-2023 groot onderhoud uit bij twee Peelkanalen: het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Dit is belangrijk voor het vergroten van het kanalenstelsel, zodat er extra water doorheen kan. Rijkswaterstaat breidt de komende jaren de watercapaciteit van de 15 kilometer lange Noordervaart uit. Daarnaast worden andere projecten opgestart om water op lokale percelen te krijgen.

Aanvulling 30-6
Het nieuwe waterakkoord voor de Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen is 
hier op de site van waterschap Aa en Maas te downloaden. Ook wordt het WATAK binnenkort gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.

LEES OOK
H2O Actueel: uitbreiding capaciteit Noordervaart
H2O Actueel: groot onderhoud Peelkanalen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!