secundair logo knw 1

Pyrolyseinstallatie AquaGreen in Denemarken

In 2022 zijn Waterschap Vallei en Veluwe en GMB BioEnergie - ondersteund door Royal HaskoningDHV - samen gaan zoeken naar oplossingen om zuiveringsslib nog duurzamer te verwerken. De projectpartners hebben mogelijke nieuwe en duurzamere technieken voor het verwerken van slib en het terugwinnen van grondstoffen onderzocht in binnen- en buitenland. Inmiddels is dit zogeheten Ontwikkeltraject Slibverwerking bijna afgerond met een even verrassende uitkomst: er zijn geen betere.


Tekst Philip Reedijk


Zoals veel waterschappen besteedt ook Vallei en Veluwe periodiek haar slibverwerking aan. Bij de tender in 2021 ging het om een contract voor 10 jaar, met een verlenging van nog eens 10 jaar. Opvallend hierbij was de wens van het waterschap om parallel aan de verwerkingsovereenkomst een ontwikkeltraject op te starten, op zoek naar de meest duurzame manier van slib verwerken. Projectmanager bij Waterschap Vallei en Veluwe Joep van Doornik: “Wij hebben uiteraard serieuze duurzaamheids- en circulariteitsambities, op het gebied van water en ook voor die tweede grote stroom: communaal zuiveringsslib. Het gaat bij ons om 70.000 ton slib per jaar bij 25 procent droge stof. De aanbesteding van de slibverwerking werd gewonnen door GMB BioEnergie.”