Rijkswaterstaat wil de watercapaciteit van de Noordervaart in Midden-Limburg vergroten. Daardoor kan er meer water naar het Peelgebied stromen. Dat is vooral in droge periodes hard nodig voor de natuur en voor de landbouw. Boeren hoeven dan ook minder grondwater op te pompen.

Sinds 2017 is scheepvaart niet meer toegestaan op de Noordervaart, die in 1808 werd aangelegd als onderdeel van het Grand Canal du Nord van Napoleon. De belangrijkste functie van het 15 kilometer lange kanaal is nu watertoevoer naar het achterliggende Peelgebied.

Om de capaciteit te vergroten, zijn aanpassingen nodig bij Sluis 15, waar de Noordervaart in verbinding staat met de Zuid-Willemsvaart. Daar komt een extra aanvoerduiker, die meer water naar het voedingskanaal loodst. Naast Sluis 15 wordt tevens een omloopriool (bypass) aangelegd, waarmee extra water van de Zuid-Willemsvaart langs de sluis wordt geleid.

Volgens Rijkswaterstaat wordt de wateraanvoer naar de Noordervaart hierdoor verdubbeld, zodat er uiteindelijk per seconde zo’n 6 kubieke meter water doorheen zal stromen. De Noordervaart zelf heeft daar voldoende ruimte voor.

Aanbesteding
De aanbesteding voor het project is deze maand gestart. De gunning is gepland in december van dit jaar, waarna er tot begin 2024 wordt gewerkt aan het ontwerp, de werkvoorbereiding en de vergunningen. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden in 2025 uitgevoerd worden.

Na dat jaar neemt Waterschap Limburg het beheer van de Noordervaart over van Rijkswaterstaat. De recreatievaart kan dan een vergunning aanvragen voor het varen met roeibootjes, kano’s of kleine recreatiebootjes.

Stikstofuitspraak

De Noordervaart was een van de projecten van Rijkswaterstaat die in de zomer van 2019 stopgezet werden als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State. In juni 2021 heeft de Provincie Limburg alsnog een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Weliswaar liggen er in de directe omgeving een aantal Natura 2000-gebieden, maar volgens de provincie zullen de werkzaamheden daarop 'geen significante negatieve effecten' hebben, mits de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften worden nageleefd.  

  

MEER INFORMATIE
Projectpagina Noordervaart

Vergunning Provincie Limburg 

H2O-bericht: Projecten op de tocht door stikstofverbod

 

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!