Provincie Fryslân gaat de verdeling van zoet en zout water in de ondergrond nauwkeurig in kaart brengen. Dat gebeurt in het kader van het nieuwe landelijke project Freshem-NL waarvan deze provincie penvoerder is. Hierdoor kunnen de risico’s van verzilting op lange termijn beter worden ingeschat.

Het project Freshem-NL (het eerste deel van de afkorting staat voor FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey) bevindt zich nog in de voorbereidende fase, maar Provincie Fryslân heeft alvast het eigen plan kort uit de doeken gedaan. Vanuit de diepe ondergrond dringt zout zeewater steeds verder door in de Friese grondlagen. Het huidige beeld van zout water is echter gedeeltelijk gebaseerd op gedateerde informatie en daardoor vrij globaal. De metingen in het kader van het project moeten hierin verandering brengen.

De gegevens worden verzameld door middel van een meetinstrument onder een helikopter. Dit resulteert in een gedetailleerde driedimensionale verdeling van zoet en zout grondwater en van kleilagen die het grondwater beschermen. De informatie kan tot maximaal 200 meter diep worden vastgelegd, al zal dit bij hoge zoutgehalten en/of dikke kleilagen wat minder zijn.

Resultaten gebruikt voor onderzoek naar verzilting
De verzameling van de data zorgt voor een veel hoger kennisniveau van de Friese ondergrond in de komende decennia, aldus de provincie. De kennis zal onder meer worden gebruikt voor de uitvoering van het Regionaal Waterprogramma. Op basis van de resultaten wordt de economische en ecologische impact van verzilting onderzocht. Dit helpt bij het maken van keuzes en het inzetten van maatregelen om verzilting tegen te gaan.

Provincie Fryslân verwacht dat in 2022 de metingen van start gaan. Rond 2024 kunnen de eerste resultaten worden gedeeld. De provincie werkt bij in het kaart brengen van de Friese ondergrond samen met Wetterskip Fryslân en waterbedrijf Vitens.

Project uitgevoerd in drie zoetwaterregio’s
Het project Freshem-NL wordt uitgevoerd binnen de drie zoetwaterregio’s Noord-Nederland, West-Nederland en de Zuidwestelijke Delta. Waarschijnlijk doen zeven provincies, zeven waterschappen en vijf waterleidingmaatschappen mee, al heeft nog niet elke organisatie daarover een besluit genomen. Provincie Fryslân is penvoerder. Verder participeren de kennisinstituten Deltares en TNO in de samenwerking.

De partijen kunnen voortborduren op ervaringen in Zeeland en Vlaanderen, waar in het vorige decennium al vergelijkbare metingen zijn gehouden. De totale kosten voor Freshem-NL bedragen ongeveer 6 miljoen euro, waarvan het Deltaprogramma Zoetwater de helft financiert. Provincie Fryslân legt zelf 6 ton bij. Ook onder andere Wetterskip Fryslân en Vitens doen een duit in het zakje.

Provincie Fryslan Water in Fryslân met helikopter Infographic over water in Fryslân I Beeld: (c) Provincie Fryslân

MEER INFORMATIE
Provincie Fryslân over doorgronden van ondergrond
Informatie over grondwater in Friesland
H2O Actueel (2019): oprukkende verzilting in Friesland
H2O Actueel (2017): beeld van Zeeuwse ondergrond
Kaart van zoet-zoutverdeling in Zeeland
H2O Vakartikel (2020) over onderzoek in Vlaams kustgebied

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!