0
0
0
s2smodern

Alle waterschappen doen mee aan een collectieve capaciteit om incidenten bij de eindverwerking van zuiveringsslib goed op te kunnen vangen. Hiervoor wordt een tijdelijke opslagcapaciteit van 100.000 ton slib op jaarbasis geregeld.

De problemen waren groot voor Waternet, de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, toen in 2019 het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf maandenlang geen zuiveringsslib kon verbranden. Waternet moest naarstig op zoek naar tijdelijke opslagmogelijkheden en vond die onder meer bij depots in Delfzijl en Terneuzen. De collectieve incidentencapaciteit die de waterschappen gaan organiseren, is bedoeld om herhaling van zo’n situatie te voorkomen. Daarnaast zetten zij in op een calamiteitenregeling voor als ook deze capaciteit onvoldoende soelaas biedt.

Ruud van EschRuud van Esch

Het incident in Amsterdam staat niet op zich, vertelt Ruud Van Esch, senior beleidsadviseur Waterketen en Circulaire Economie bij de Unie van Waterschappen. “De laatste jaren is slib af en toe opgeslagen op een particuliere stortplaats. Dat willen we eigenlijk niet.” Van Esch noemt als een belangrijke reden dat waterschappen sliboverschotten vanaf 2018 niet meer in Duitsland kunnen afzetten, omdat daar de regels zijn veranderd. Momenteel is er een landelijke ondercapaciteit van zo’n 10 procent op jaarbasis. “Als het bij de slibeindverwerking tegenvalt, hebben waterschappen onvoldoende opvangcapaciteit.”

Robuust systeem met drie onderdelen
De waterschappen hebben een wat zij noemen ‘robuust plan’ gemaakt. Dat is tijdens de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 11 december vastgesteld. “Waterschappen nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, zegt Van Esch. “Het was nog wel even spannend, maar alle 21 waterschappen hebben toegezegd dat zij meewerken aan de collectieve incidentencapaciteit.”

Het robuuste systeem voor slibeindverwerking dat in het plan wordt geschetst, bestaat uit drie onderdelen. De basis is dat elk waterschap een gezonde bedrijfsmatige capaciteit heeft, met daarin de nodige ruimte (5 procent). Voor incidenten is er een jaarlijkse collectieve capaciteit van ongeveer 100.000 ton beschikbaar, met name bestemd voor ontwaterd slib. Dit staat gelijk aan grofweg 7 procent van het totaal van 1,4 miljoen ton ontwaterd slib op jaarbasis. Is er sprake van een calamiteit die de incidentencapaciteit overstijgt, dan worden op nationaal niveau maatregelen genomen. Daarvoor willen de waterschappen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een calamiteitenregeling afspreken.

Huur van opslaglocaties
De waterschappen gaan de incidentencapaciteit in het eerste kwartaal van 2021 regelen. Zij huren daarvoor een of enkele opslaglocaties in het land. Van Esch: “We beginnen in het tweede kwartaal met 25.000 ton slib. Als de capaciteit volloopt, kunnen we die uitbreiden naar uiteindelijk 100.000 ton slib op jaarbasis.”

 'Door verduurzaming en innovaties wordt de hoeveelheid te verwerken slib minder'

De verwachting is dat over een aantal jaar deze opslag langzaam kan worden vervangen door toewijzing van beschikbare eindverwerkingscapaciteit bij waterschappen. “Door verduurzaming en innovaties wordt de hoeveelheid te verwerken slib minder”, licht Van Esch toe. “Hierdoor wordt de ruimte binnen de bestaande capaciteit groter, waardoor de waterschappen na verloop van tijd minder risico lopen. Zekerheidshalve hebben we het omslagpunt in 2025 gelegd, al kan het ook eerder zijn. De collectieve samenwerking blijft daarna bestaan.”

Belangrijk element van deze aanpak is dat een regisseur ervoor zorgt dat de capaciteit goed is geregeld en er bij een incident snel wordt gehandeld. De regiefunctie wordt neergelegd bij een derde partij, met de Unie van Waterschappen als opdrachtgever. “De regisseur heeft een actieve rol en voert taken uit als toewijzen, in overleg treden, rapporteren en monitoren. Wie dat gaat doen, hebben we nog niet bepaald.”

Opslag op zandscheidingsbekkens bij calamiteit
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat bij een grote calamiteit het zuiveringsslib tijdelijk kan worden opgeslagen op zandscheidingsbekkens van baggerdepots van Rijkswaterstaat. Deze noodvoorziening kan voorzien in ongeveer 6 procent van de landelijke capaciteit. “Het vergt nog wel nader milieukundig onderzoek”, zegt Van Esch. “Wij zijn nu bezig met hoe we daarvoor de opdracht kunnen geven. Als het onderzoek positief uitvalt, moeten er nog vergunningen worden geregeld.”

De waterschappen hebben haast en streven ernaar om de calamiteitenvoorziening nog in 2021 te realiseren. “Hierbij hebben wij wel de hulp van het ministerie nodig. In januari is er een overleg met minister Van Nieuwenhuizen, waarin we dit aan de orde zullen stellen. We zetten erop in dat deze regeling een beetje gelijk oploopt met het realiseren van de incidentencapaciteit.”

MEER INFORMATIE
Bericht van Unie van Waterschappen
H2O-artikel: tekort aan verwerkingscapaciteit
H2O-bericht: AGV en Zuiderzeeland kiezen voor HVC
H2O-bericht: AGV kan slib weer kwijt
H2O-redactioneel: gezeul met slib onverantwoord

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.