secundair logo knw 1

Actieve waterinfiltratie in de polder Spengen, bij Kockengen. Foto HDSR

Na vijf jaar pionieren met actieve waterinfiltratie, ofwel drukdrainage, in de polder Spengen lukt het om de grondwaterstand in het groeiseizoen hoger te houden. Voor de boeren levert deze werkwijze echter nauwelijks voordeel op, zo blijkt uit het eindrapport van de bedrijvenproef ‘Sturen met grondwater’.

In de Utrechtse polder Spengen heeft het Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de afgelopen vijf jaar samen met zeven boeren geëxperimenteerd met actieve waterinfiltratie in het veenweidegebied. Het betreft de eerste grootschalige praktijktest in Nederland, die mede door de provincie Utrecht is gefinancierd.

Bij actieve waterinfiltratie worden buizen niet op een sloot aangesloten om het veen met water te infiltreren, maar op een waterton met pomp. Daarmee kan per perceel actief op grondwaterstand worden gestuurd. Dat moet helpen om de bodemdaling te remmen en de CO2-uitstoot te beperken.

Voor de proef is circa 15 procent van de agrarische percelen in Spengen voorzien van een actief waterinfiltratiesysteem. Gedurende vijf jaar zijn verschillende aspecten onderzocht: grondwaterstanden, bodemhoogte, waterkwantiteit, bodemvocht, bodemconditie, draagkracht, stroomverbruik en kosten. De boeren hielden een logboek bij over hun ervaringen.

Bodemdaling
De grondwaterstand is in het groeiseizoen duidelijk hoger gehouden, zo blijkt uit de metingen: gemiddeld 16 cm in het voorjaar en 26 cm in de zomer. Dat geldt ook voor de bodemhoogte in een droog seizoen. De verwachting is daarom dat actieve waterinfiltratie een remmend effect heeft op bodemdaling.

Om iets te kunnen zeggen over het effect op de langjarige bodemdaling is echter een meetreeks van minstens zes jaar nodig. Daarom worden de metingen tot in elk geval 2026 voortgezet.

Zowel de agrariërs als het waterschap hebben veel geleerd van de proef, stelt HDSR. Voor het waterschap was het een nieuwe ervaring om het sturen op de grondwaterstand los te laten. "Boeren en waterschap zijn samen begonnen, zonder vooraf alles te willen weten. Dit zijn twee van de belangrijkste succesfactoren van deze proef."

Weidevogels
Voor de boeren blijkt het effect op de bedrijfsvoering neutraal, wat wil zeggen dat het hen geen voordeel oplevert. Wel vraagt het systeem een flinke investering en heeft het onderhoud nodig. De conclusie luidt dan ook dat deze investering alleen te rechtvaardigen is "vanuit de maatschappelijke doelen remmen bodemdaling en reductie CO2".

 

MEER INFORMATIE
Eindrapportage Bedrijvenproef Spengen 2017-2021
H2O-artikel: Drukdrains: slim sturen in het veenweidegebied
H2O-bericht: Hogere grondwaterstand lokt weidevogels naar Spengen 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.