Na vijf jaar pionieren met actieve waterinfiltratie, ofwel drukdrainage, in de polder Spengen lukt het om de grondwaterstand in het groeiseizoen hoger te houden. Voor de boeren levert deze werkwijze echter nauwelijks voordeel op, zo blijkt uit het eindrapport van de bedrijvenproef ‘Sturen met grondwater’.

In de Utrechtse polder Spengen heeft het Hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de afgelopen vijf jaar samen met zeven boeren geëxperimenteerd met actieve waterinfiltratie in het veenweidegebied. Het betreft de eerste grootschalige praktijktest in Nederland, die mede door de provincie Utrecht is gefinancierd.

Bij actieve waterinfiltratie worden buizen niet op een sloot aangesloten om het veen met water te infiltreren, maar op een waterton met pomp. Daarmee kan per perceel actief op grondwaterstand worden gestuurd. Dat moet helpen om de bodemdaling te remmen en de CO2-uitstoot te beperken.

Voor de proef is circa 15 procent van de agrarische percelen in Spengen voorzien van een actief waterinfiltratiesysteem. Gedurende vijf jaar zijn verschillende aspecten onderzocht: grondwaterstanden, bodemhoogte, waterkwantiteit, bodemvocht, bodemconditie, draagkracht, stroomverbruik en kosten. De boeren hielden een logboek bij over hun ervaringen.

Bodemdaling
De grondwaterstand is in het groeiseizoen duidelijk hoger gehouden, zo blijkt uit de metingen: gemiddeld 16 cm in het voorjaar en 26 cm in de zomer. Dat geldt ook voor de bodemhoogte in een droog seizoen. De verwachting is daarom dat actieve waterinfiltratie een remmend effect heeft op bodemdaling.

Om iets te kunnen zeggen over het effect op de langjarige bodemdaling is echter een meetreeks van minstens zes jaar nodig. Daarom worden de metingen tot in elk geval 2026 voortgezet.

Zowel de agrariërs als het waterschap hebben veel geleerd van de proef, stelt HDSR. Voor het waterschap was het een nieuwe ervaring om het sturen op de grondwaterstand los te laten. "Boeren en waterschap zijn samen begonnen, zonder vooraf alles te willen weten. Dit zijn twee van de belangrijkste succesfactoren van deze proef."

Weidevogels
Voor de boeren blijkt het effect op de bedrijfsvoering neutraal, wat wil zeggen dat het hen geen voordeel oplevert. Wel vraagt het systeem een flinke investering en heeft het onderhoud nodig. De conclusie luidt dan ook dat deze investering alleen te rechtvaardigen is "vanuit de maatschappelijke doelen remmen bodemdaling en reductie CO2".

 

MEER INFORMATIE
Eindrapportage Bedrijvenproef Spengen 2017-2021
H2O-artikel: Drukdrains: slim sturen in het veenweidegebied
H2O-bericht: Hogere grondwaterstand lokt weidevogels naar Spengen 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!