Samen met een aantal boeren doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in de Utrechtse polder Spengen een proef met drukdrainage om de bodemdaling te remmen. Voor het eerst sinds jaren zijn hier ook weer weidevogels gesignaleerd.

"Het gaat eigenlijk om een proef in een proef", vertelt projectleider Annette van Schie van HDSR. "Op sommige percelen wordt extra water geïnfiltreerd voor weidevogels. Dat lukt zo goed dat de greppels al drie maanden vol water staan."

In het voorjaar van 2018 is HDSR in het veenweidegebied Spengen, ten westen van Breukelen, begonnen met de bedrijvenproef ‘Sturen met grondwater’. Het idee is dat de veehouders de grondwaterstand per perceel actief sturen door middel van drukdrainage, met als doel het tegengaan van bodemdaling.

Deze methode is op het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld ontwikkeld en wordt nu in de praktijk getest. Het waterschap meet de effecten op bodemdaling, grondwaterstand, bodemvocht en bodemconditie. De boeren houden gegevens bij over draagkracht, gewasgroei, gewaskwaliteit en nat- en droogteschade.

Regenwormen
Agrarisch Collectief Rijn Vecht & Venen doet onderzoek naar de weidevogels. Om die aan te trekken, heeft een van de zeven veehouders dit voorjaar op zijn percelen gestuurd op min 25 centimeter onder het maaiveld in plaats van min 40 centimeter.

Rene Faber 180 vk René Faber"Met de hogere grondwaterstand verwachtten we dat het voedsel voor de weidevogels en hun kuikens beter bereikbaar is’’, zegt onderzoeker René Faber. "De regenwormen zitten hoger en gras maakt ruimte voor kruiden, die weer meer insecten opleveren. Het gewas wordt dunner en daardoor ook beter begaanbaar voor de kuikens."

De afgelopen maanden signaleerde Faber inderdaad weer grutto’s, tureluurs en kieviten. "Voeding en schuilgelegenheid, dat is wat weidevogels nodig hebben. En water speelt daarbij een cruciale rol", stelt hij. "Onze droom is dat wij met moderne middelen als drukdrainage die condities kunnen creëren."

Grotere schaal
In de loop van deze maand gaat het peil in Spengen weer omlaag, vanaf februari volgend jaar wordt het experiment vervolgd. Daarna moet volgens Faber met meer zekerheid iets gezegd kunnen worden over zowel de gevolgen voor de landbouw en de biodiversiteit als de haalbaarheid op grotere schaal. "Misschien is dit wel de landbouw van de toekomst."

Van Schie van HDSR noemt de weidevogelproef een mooie aanvulling op de bedrijvenproef. "En helemaal mooi is dat een van de andere boeren zijn land spontaan extra heeft geïnfiltreerd, omdat er heel veel grutto’s zaten. Het is waardevol om te zien dat de drukdrainage in de praktijk breder wordt toegepast dan alleen voor het remmen van de bodemdaling."

 

MEER INFORMATIE
Informatie over Bedrijvenproef Spengen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!