secundair logo knw 1

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen verdraagt zich niet met een schoon milieu. Foto Unsplash

Er moet snel weer een nieuw verbod op het gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw komen. Dat stelt de vereniging van drinkwaterbedrijven Vewin naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak die het huidige verbod onverbindend verklaart.

Het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de land- en tuinbouw is sinds 1 april 2016 verboden op verharde oppervlakken en sinds 1 november 2017 in principe ook op alle andere oppervlakken. Tegen dit verbod tekenden Nefyto en Artemis, de belangenorganisaties van producenten van gewasbeschermingsmiddelen, protest aan.

In eerste instantie wees de rechtbank hun inhoudelijke bezwaren af, maar vorige week oordeelde het hof in Den Haag dat er voor het verbod geen wettelijke grondslag is. Het werd daarom juridisch onverbindend verklaard.


(advertentie)


Afspraken land- en tuinbouw
Dat staat haaks staat op de afspraak die tien verschillende partijen uit de land- en tuinbouw, fytopharmacie, watersector en natuur- en milieubescherming onlangs met de overheid en toezichthouders hebben gemaakt, verklaart Vewin in een reactie. Die afspraak is om in 2030 de emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouw tot nagenoeg nul terug te brengen.

De vereniging zegt de rechterlijke uitspraak dan ook te betreuren. "Het kan niet zo zijn dat het realiseren van de ambitie van een schoon milieu zonder bestrijdingsmiddelen(resten) doorkruist wordt door het weer toestaan van het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw."

Vewin roept de overheid daarom op om snel te handelen en alsnog een toereikende rechtsgrondslag te creëren in de wet, zodat uiterlijk voor de zomer van 2022 een nieuw verbod van kracht kan zijn.

Onderzoek
Dat pleidooi wordt ondersteund door CLM Onderzoek en Advies, dat samen met boeren, tuinders, gemeenten en terreinbeheerders naar alternatieven voor bestrijdingsmiddelen zoekt.

0312 Joost LommenJoost Lommen"Dat gaat op alle schijven hartstikke goed", zegt Joost Lommen van CLM. "Het is ook overheidsbeleid en in lijn met de EU-richtlijn ‘Duurzaam gebruik van pesticiden’. Deze uitspraak is een vervelende hobbel op de weg, maar de weg gaat wel door."

Hij wijst op recent onderzoek, waaruit blijkt dat het verbod heeft geleid tot een afname van de concentraties glyfosaat op de drinkwaterinnamepunten.

Verwarrend
Volgens Lommen is de ongewenste uitkomst wel te repareren. Wetgeving is in voorbereiding om binnen een jaar alsnog een toereikende rechtsgrondslag te creëren. Deze week dienden GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer daarover ook een motie in. Op zeer korte termijn wordt een officiële reactie verwacht.

Dat neemt niet weg dat de uitspraak bij gemeenten en terreinbeheerders verwarring oproept, weet hij. "Sommigen vragen zich nu af of ze het komende jaar weer wél moeten gaan spuiten. Wij adviseren uiteraard om dat niet te doen en door te gaan op de ingeslagen weg. De niet-chemische methoden werken goed en zijn betaalbaar. En niemand heeft er baat bij als de waterkwaliteit weer verslechtert."

 

MEER INFORMATIE
Arrest van het hof in Den Haag
Nieuwsbericht op OnkruidVergaat.nl
Reactie van Vewin
H2O-bericht over het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.