0
0
0
s2smodern

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag het startsein gegeven voor de proef op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel om met nieuwe technieken medicijnresten uit het afvalwater te halen. “De pilot staat symbool voor de pragmatische en resultaatgerichte werkwijze van de Nederlandse watersector”, zei de bewindsvrouw.

Op de rwzi in Aarle Rixtel zijn twee proefinstallaties geplaatst, elk in een opvallende container. In de pilot worden twee technieken vergeleken, te weten oxidatie met ozon van Nijhuis Water Technology en een combinatie van UV-licht met waterstofperoxide van Van Remmen UV Technology. Bij eerstgenoemde techniek is de vorming van Bromaat een aandachtspunt. De techniek UV/H2O2 is veelbelovend maar heeft zich nog niet op grote schaal bewezen.

Tachtig procent
Doel is om 80 procent van de medicijnresten uit het afvalwater te halen. Verder wordt in de test gekeken naar de kosten, benodigde energie en vorming van ongewenste nevenproducten zoals Bromaat. Ook moet de test inzicht geven in het inpassen van de techniek in een bestaande zuivering.

Waterschap Aa en Maas krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 400.000 euro voor de proef. Het waterschap legt hetzelfde bedrag bij. De installatie in Aarle-Rixtel - één van de grotere zuiveringen in het gebied van Aa en Maas - zuivert rioolwater en loost het daarna op de rivier de Aa.

Volgens een zogeheten hotspotanalyse die de waterschappen hebben uitgevoerd in 2017, behoort Aarle Rixtel tot de tien rwzi’s in Nederland die de grootste impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Reden voor Aa en Maas om de nieuwe zuiveringstechnieken voor het verwijderen van medicijnresten op deze rwzi uit te proberen, met daarbij de ambitie, zoals bestuurder Peter van Dijk het zei, om op alle rwzi's van Aa en Maas medicijnresten te gaan verwijderen.

Community of Practice
De test wordt gevolgd door de hele watersector. De ervaringen die in Brabant worden opgedaan worden gedeeld met de waterschappen die participeren in een ‘Community of Practice’. Dat zijn er in dit project twaalf. 

Ze vertalen de ervaringen naar eigen rioolwaterzuiveringen. Op de bijeenkomst in Aarle Rixtel kwam een aantal initiatieven voorbij, van Noorderzijlvest met de test om van het afvalwater van de rwzi Garmerwolde proceswater te maken voor datacentra in de Eemshaven tot het full-scale onderzoek op de rwzi Papendracht naar gebruik van poederkool in een actiefslibsysteem. Die test heeft als uitkomst dat het verwijderingsrendement van microverontreinigingen naar 80 procent stijgt bij een poederkooldosering van 24 mg/l.

'Lerend implementeren'
De toepassing van nieuwe technieken in pilots past in het principe van ‘lerend implementeren’, het uitgangspunt voor de overeengekomen ketenaanpak van het verwijderen van medicijnresten en andere micro-organismen zoals bestrijdingsmiddelen, antibiotica, microplastics en zoetstoffen. Met het uitproberen van technieken en het delen van de kennis en ervaringen, wil de watersector uitkomen bij de best renderende toepassingen.

“Dat is een goed startpunt”, zei directeur Joost Buntsma van Stowa, het kenniscentrum van de waterschappen. “Wacht niet, ga met aan de slag met de technieken die er zijn.” 

End-of-pipe
De technieken zoals Aa en Maas die in Aarle-Rixtel uitprobeert, zijn end-of-pipe-oplossingen. Die zijn, zo is in het bestuurlijk overleg Delta-aanpak in 2017 vastgesteld, onontkoombaar, omdat de vervuiling van de rwzi’s met medicijnresten beperkt beïnvloedbaar is door aanpak van de bron. Toch moet de inzet op zuiveringsstechnieken er niet toe leiden dat andere schakels die meedoen in de Ketenaanpak medicijnresten achterover gaan leunen, zo werd gesteld in Aarle Rixtel: aanpak bij de bron blijft noodzaak.

Daarbij werd niet voorbij gegaan aan initiatieven als het toenemend aantal apothekers dat oude medicijnen inzamelt (inmiddels 75 procent), en zorginstellingen die zuiverende pharmafilters installeren. Maar er werd ook vastgesteld dat niet alle schakels even hard lopen, zoals de farmaceutische industrie die weinig inspanningen laat zien om snel afbreekbare medicijnen te gaan maken en grote bedrijven, zoals in Wallonië en Frankrijk, die nog rechtstreeks lozen op een rivier als de Maas.


MEDICIJNRESTEN EN CONTRASTMIDDELEN

Er komen via de rioolwaterzuivering steeds meer medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Jaarlijks is dat 140 ton. Dat is exclusief röntgencontrastmiddelen, waarvan jaarlijks volgens schattingen een kleine 30 ton wordt geloosd. Deze middelen passeren vrijwel ongehinderd de rwzi's. Ook zitten er antibiotica in het oppervlaktewater.  

Deze stoffen zijn van invloed op de drinkwaterproductie. In het drinkwater worden al medicijnresten aangetroffen. "Weliswaar in zulke lage concentraties dat effecten zijn uit te sluiten, maar dit is geen gewenste situatie", staat in het uitvoeringsprogramma Ketenaanpak Medicijnresten 2018-2022.

Medicijnresten in het oppervlaktewater kunnen ook een negatief effect hebben op het waterleven. Pijnstillers veroorzaken weefselschade bij vissen, anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en antidepressiva kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

De verwachting is dat door de vergrijzing meer medicijnresten in het afvalwater terecht komen. Geschat wordt dat in 2035 het medicijngebruik met ongeveer 37 procent zal zijn toegenomen, aldus het uitvoeringsprogramma.

Ook zal de vervuiling van (drink)water met medicijnresten verergeren vanwege de klimaatverandering. “Bij droogte zal er sprake zijn hogere concentraties en bij hevigere regenval kan overstort zorgen voor verdere verspreiding”, aldus het uitvoeringsprogramma.


 

MEER INFORMATIE
Proef UVO3 in ziekenhuis Winterswijk voor verwijderen medicijnresten
Zorg belooft maatregelen tegen medicijnresten in water
Poederkool verwijdert medicijnresten efficiënt

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Beste waterschappers, als jullie de waterpeilen pas per 1 april opzetten, dan beginnen we het groeiseizoen dus met een nagenoeg leeg watersysteem. Het opzetten van de peilen moet minstens een maand eerder. En ja, dat kan plaatselijk enige natschade geven. Accepteren we dat niet, dan moeten we in mei en juni niet 'huilie-huilie' doen over droogte. Dan hebben we dat deels zelf veroorzaakt.
@RogerHallo Roger, dank voor je reactie. Ik help je graag verder en kan je voorzien van alle informatie waar je om vraagt. We hebben een aantal mooie referenties, artikelen in diverse vakbladen en uiteraard onze eigen website. Ik denk echter dat dit platform daar niet de aangewezen plaats voor is. Ik kom dan ook graag verder met je in contact. Zou je een mail kunnen sturen naar marketing@pathema.nl?
De recente berichtgeving rondom het watergebruik van datacenters is gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en het waterleidingbedrijf PWN geven een heel ander beeld. Daarnaast is het in Nederland reeds wettelijk geregeld dat de levering van water voor drinkwater altijd voor de levering aan de industrie gaat. Door onjuiste berichtgeving wordt er onterecht een panieksituatie gecreëerd, met verstrekkende gevolgen.
Allereerst is er regelgeving die waterlevering regelt bij tekorten. Wettelijk is geregeld dat drinkwater altijd voor gaat middels de verdringings categorien. Dit is na te lezen op de Rijkswaterstaat, Infomil en wordt ook aangegeven door het waterleidingsbedrijf PWN die in Noord Holland levert.
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
Daarnaast is er bij het watergebruik capaciteit van de aansluiting en verbruik door elkaar gehaald. Het werkelijke verbruik voor de alle industrie in Noord Holland wbt koelwater is volgens het waterbedrijf 0,6% van hun totale levering. Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater gezien PWN 112 miljoen m3 in totaal levert. Daarvan nemen die 2 datacenters maar een gedeelte van op. Iets geheel anders dan de 4,6 miljoen m3 die werd gesuggereerd in het artikel. Volgens het CBS gebruikt de hele IT sector in Nederland 1 miljoen m3 water, de 0,88% in het artikel hierboven. Dit is open data die volledig in het artikel is genegeerd.
Naar de toekomst toe streven we ernaar het waterverbruik naar nul te brengen. Nieuwe datacenters gebruiken al veel minder water en het ook in de media bekende project in Zeewolde gebruikt oppervlaktewater ipv drinkwater. Dus ook de extrapolaties naar de toekomst toe gaan mank.
De links naar het CBS en PWN kunt u hier vinden:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?dl=1A42C
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.pwn.nl/over-pwn
Het rapport was trouwens zo klein qua onderzochte datacenters en zo divers dat er geen enkel duidelijk beeld uit te halen was. Daarom heeft de provincie het niet gepubliceerd. Dat geven ze ook aan in hun reactie aan de NOS.
Wat betreft chemicaliën, die gaat om kleine hoeveelheden zout om het water zachter te maken om apparatuur te sparen. Het water wordt meerdere malen gebruikt. De toevoegingen vallen binnen de normen en milieu wetgeving en vergunning van het bedrijf gaf ook Microsoft aan.
Op onze website hebben we nog meer links staan naar openbare bronnen over water, energieverbruik, bebouwing, etc.
Zie: https://www.dutchdatacenters.nl/cijfers-1/

Indien er verder vragen zijn we als branche organisatie dit altijd bereid dit verder toe te lichten.
Er is onderzocht wat het effect is van een watertemperatuur voor zoetwater vissen. Een zeer relevant onderzoek. Is er ook onderzocht wat het effect is voor de zalmen en forellen die kuit schieten in de rivier waar hun ouders kuit hebben geschoten?
Als het zeewater warmer wordt kunnen deze vissen denk ik geen andere rivier (een meer noordelijke rivier) uitzoeken om die op te zwemmen en kuit te schieten.
Laten we uitkijken dat de Japanse bladvlo die nu ingezet is tegen de duizendknoop niet later een probleem gaat vormen wat we nu nog niet overzien. Soms is het middel erger dan de kwaal.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.