Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft vandaag het startsein gegeven voor de proef op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel om met nieuwe technieken medicijnresten uit het afvalwater te halen. “De pilot staat symbool voor de pragmatische en resultaatgerichte werkwijze van de Nederlandse watersector”, zei de bewindsvrouw.

Op de rwzi in Aarle Rixtel zijn twee proefinstallaties geplaatst, elk in een opvallende container. In de pilot worden twee technieken vergeleken, te weten oxidatie met ozon van Nijhuis Water Technology en een combinatie van UV-licht met waterstofperoxide van Van Remmen UV Technology. Bij eerstgenoemde techniek is de vorming van Bromaat een aandachtspunt. De techniek UV/H2O2 is veelbelovend maar heeft zich nog niet op grote schaal bewezen.

Tachtig procent
Doel is om 80 procent van de medicijnresten uit het afvalwater te halen. Verder wordt in de test gekeken naar de kosten, benodigde energie en vorming van ongewenste nevenproducten zoals Bromaat. Ook moet de test inzicht geven in het inpassen van de techniek in een bestaande zuivering.

Waterschap Aa en Maas krijgt van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 400.000 euro voor de proef. Het waterschap legt hetzelfde bedrag bij. De installatie in Aarle-Rixtel - één van de grotere zuiveringen in het gebied van Aa en Maas - zuivert rioolwater en loost het daarna op de rivier de Aa.

Volgens een zogeheten hotspotanalyse die de waterschappen hebben uitgevoerd in 2017, behoort Aarle Rixtel tot de tien rwzi’s in Nederland die de grootste impact hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Reden voor Aa en Maas om de nieuwe zuiveringstechnieken voor het verwijderen van medicijnresten op deze rwzi uit te proberen, met daarbij de ambitie, zoals bestuurder Peter van Dijk het zei, om op alle rwzi's van Aa en Maas medicijnresten te gaan verwijderen.

Community of Practice
De test wordt gevolgd door de hele watersector. De ervaringen die in Brabant worden opgedaan worden gedeeld met de waterschappen die participeren in een ‘Community of Practice’. Dat zijn er in dit project twaalf. 

Ze vertalen de ervaringen naar eigen rioolwaterzuiveringen. Op de bijeenkomst in Aarle Rixtel kwam een aantal initiatieven voorbij, van Noorderzijlvest met de test om van het afvalwater van de rwzi Garmerwolde proceswater te maken voor datacentra in de Eemshaven tot het full-scale onderzoek op de rwzi Papendracht naar gebruik van poederkool in een actiefslibsysteem. Die test heeft als uitkomst dat het verwijderingsrendement van microverontreinigingen naar 80 procent stijgt bij een poederkooldosering van 24 mg/l.

'Lerend implementeren'
De toepassing van nieuwe technieken in pilots past in het principe van ‘lerend implementeren’, het uitgangspunt voor de overeengekomen ketenaanpak van het verwijderen van medicijnresten en andere micro-organismen zoals bestrijdingsmiddelen, antibiotica, microplastics en zoetstoffen. Met het uitproberen van technieken en het delen van de kennis en ervaringen, wil de watersector uitkomen bij de best renderende toepassingen.

“Dat is een goed startpunt”, zei directeur Joost Buntsma van Stowa, het kenniscentrum van de waterschappen. “Wacht niet, ga met aan de slag met de technieken die er zijn.” 

End-of-pipe
De technieken zoals Aa en Maas die in Aarle-Rixtel uitprobeert, zijn end-of-pipe-oplossingen. Die zijn, zo is in het bestuurlijk overleg Delta-aanpak in 2017 vastgesteld, onontkoombaar, omdat de vervuiling van de rwzi’s met medicijnresten beperkt beïnvloedbaar is door aanpak van de bron. Toch moet de inzet op zuiveringsstechnieken er niet toe leiden dat andere schakels die meedoen in de Ketenaanpak medicijnresten achterover gaan leunen, zo werd gesteld in Aarle Rixtel: aanpak bij de bron blijft noodzaak.

Daarbij werd niet voorbij gegaan aan initiatieven als het toenemend aantal apothekers dat oude medicijnen inzamelt (inmiddels 75 procent), en zorginstellingen die zuiverende pharmafilters installeren. Maar er werd ook vastgesteld dat niet alle schakels even hard lopen, zoals de farmaceutische industrie die weinig inspanningen laat zien om snel afbreekbare medicijnen te gaan maken en grote bedrijven, zoals in Wallonië en Frankrijk, die nog rechtstreeks lozen op een rivier als de Maas.


MEDICIJNRESTEN EN CONTRASTMIDDELEN

Er komen via de rioolwaterzuivering steeds meer medicijnresten in het oppervlaktewater terecht. Jaarlijks is dat 140 ton. Dat is exclusief röntgencontrastmiddelen, waarvan jaarlijks volgens schattingen een kleine 30 ton wordt geloosd. Deze middelen passeren vrijwel ongehinderd de rwzi's. Ook zitten er antibiotica in het oppervlaktewater.  

Deze stoffen zijn van invloed op de drinkwaterproductie. In het drinkwater worden al medicijnresten aangetroffen. "Weliswaar in zulke lage concentraties dat effecten zijn uit te sluiten, maar dit is geen gewenste situatie", staat in het uitvoeringsprogramma Ketenaanpak Medicijnresten 2018-2022.

Medicijnresten in het oppervlaktewater kunnen ook een negatief effect hebben op het waterleven. Pijnstillers veroorzaken weefselschade bij vissen, anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen en antidepressiva kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

De verwachting is dat door de vergrijzing meer medicijnresten in het afvalwater terecht komen. Geschat wordt dat in 2035 het medicijngebruik met ongeveer 37 procent zal zijn toegenomen, aldus het uitvoeringsprogramma.

Ook zal de vervuiling van (drink)water met medicijnresten verergeren vanwege de klimaatverandering. “Bij droogte zal er sprake zijn hogere concentraties en bij hevigere regenval kan overstort zorgen voor verdere verspreiding”, aldus het uitvoeringsprogramma.


 

MEER INFORMATIE
Proef UVO3 in ziekenhuis Winterswijk voor verwijderen medicijnresten
Zorg belooft maatregelen tegen medicijnresten in water
Poederkool verwijdert medicijnresten efficiënt

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.
Interessant en leerzaam artikel. Als leek vraag ik me af of al die (waarschijnlijk) dure maatregelen wel gerechtvaardigd zijn. Betaalt de landbouwsector mee aan deze maatregelen? Het lijkt me ondernemersrisico om om te gaan met veranderende omstandigheden. Nederland wordt voor een groot deel omringt door zout water, dus het is niet reeel om van een overheid te verwachten steeds weer maatregelen te nemen die verdere verzilting moeten voorkomen.
En ook met verzilting is landbouw mogelijk, maar die zal anders zijn en mogelijk minder opbrengen.
Voor de natuur geldt dat bij verzilting sprake zal zijn van een andere natuur. Is het beleid nu dat de huidige natuur koste wat kost in stand moet worden gehouden? Dat is geen duurzaam toekomstbeeld.
Het enige legitieme argument is de zoetwater-voorziening te beschermen. Had het geld dat nu in de aanpassingen van de zeesluis wordt gestoken, niet veel effectiever voor de drinkwatervoorziening kunnen worden ingezet?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!