secundair logo knw 1

Te veel medicijnresten belanden in het riool.

In een ‘Green Deal’ over een duurzamer zorg belooft de sector zich in te spannen om de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater door medicijnresten tegen te gaan. De drinkwaterbedrijven zijn blij met deze stap.

Samen met 132 partijen uit de zorg, de overheid en het bedrijfsleven heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport gisteren, op de Dag van de Duurzaamheid, de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend.

Daarin worden behalve over medicijnresten ook afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

De totale hoeveelheid medicijnresten die in het riool terechtkomen is te groot en zal zonder maatregelen nog verder groeien, beseffen de zorginstellingen. Vanuit het principe ‘voorkomen, verminderen en vervangen’ willen zij de vervuiling een halt toe roepen, onder meer door voorlichting en training.

Puzzelstukje

Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, is ‘’heel blij’’ met de Green Deal, zegt woordvoerder Amarins Komduur. ‘’Het gaat om een puzzelstukje in de hele ketenaanpak, waarin de drinkwaterbedrijven en de waterschappen ook participeren. Hiermee neemt de zorg nu zijn verantwoordelijkheid.’’

In het lobbywerk van Vewin is de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water een belangrijk thema. Restanten van geneesmiddelen die het menselijk lichaam verlaten worden niet voldoende gezuiverd door rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ze komen onder meer in rivieren terecht en vormen zo een bedreiging voor de bronnen van drinkwater en voor het milieu.

In alle schakels van de keten zijn volgens Vewin maatregelen nodig: van de ontwikkeling van medicijnen, het voorschrijven en het gebruik van medicijnen, tot aan de zuivering van afvalwater. Om te voorkomen dat medicijnresten het water bereiken, gaat het bijvoorbeeld om zuivering bij ziekenhuizen, openbaarheid van milieueffecten van geneesmiddelen, minder gebruik van röntgencontrastmiddelen en het niet meer door de gootsteen afvoeren van vloeibare geneesmiddelen.

Nog geen Europese strategie

Tot voor kort was de zorgsector zich nauwelijks bewust van de gevolgen van medicijngebruik voor bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening, zegt Komduur. ''Het waren werelden die elkaar niet kenden. Het ministerie heeft die met elkaar in verbinding gebracht. En toen is de bal gaan rollen.’’

Bijzonder is volgens haar dat de zorgsector in Nederland zich nu committeert, terwijl er nog steeds geen Europese strategie voor de aanpak van medicijnresten in het milieu is. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik stelde hier eind vorige week nog vragen over.

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht ministerie + samenvatting Green Deal
Reactie Vewin op Green Deal
Eerder bericht over lobbyagenda Vewin

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....