secundair logo knw 1

De haven van Lauwersoog, met het begin van de Lauwersmeerdijk | Foto Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest noemt het zelf een historisch besluit: de komende jaren wordt 190 miljoen uitgetrokken voor de waterveiligheid in Noordwest-Groningen. Gisteravond gaf het algemeen bestuur, op de valreep voor de verkiezingen, groen licht voor twee projecten bij Zoutkamp en Lauwersoog.

"Niet eerder investeerde het algemeen bestuur in één vergadering zo'n hoog bedrag in waterveiligheid", zegt omgevingsmanager Silvia Mosterd van Noorderzijlvest. "En dan was het ook nog de laatste vergadering voor de verkiezingen."

Het grootste deel, 136 miljoen euro, is bestemd voor de versterking van de zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder (Lauwersmeerdijk), een traject van 9 kilometer dat niet meer aan de eisen voldoet.

Een kleiner deel, 54 miljoen euro, gaat naar het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp. Nabij de Hunsingosluis wordt een nieuw gemaal gebouwd, dat het verderop gelegen gemaal H. D. Louwes vervangt. De historische sluis zelf wordt gerenoveerd en tot schutsluis omgebouwd en de oude zeedijk wordt als regionale kering versterkt.

Afsluiting Lauwerszee
De plannen zelf zijn al langer bekend – het project Nieuwe Waterwerken Zoutkamp werd in 2021 al uitgeroepen tot Duurzame Parel - maar pas nu het bestuur zijn fiat heeft gegeven, kan de uitvoering beginnen. "Morgen ondertekenen we het contract met de aannemer, daarna gaan we los", belooft Eddi Ottens, omgevingsmanager voor Zoutkamp.

Het waterschap refereert in zijn persbericht aan de watersnoodramp in 1953, zeventig jaar geleden, en de afsluiting van de Lauwerszee in 1969, ruim vijftig jaar geleden, die een enorme omslag in de manier van werken voor de visserij in Zoutkamp betekende. "Nu, decennia later, ontfermt Noorderzijlvest zich opnieuw over de waterveiligheid in dit noordwestelijke deel van ons werkgebied."

Beide projecten zijn volgens het waterschap nodig om de gevolgen van klimaatverandering – zoals een stijgende zeespiegel - op te vangen. De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat 90 procent van de begroting dekt. Op 5 april vindt de starthandeling plaats, in 2026 moet de klus geklaard zijn.

Meest duurzame dijk
De Lauwersmeerdijk, die wordt opgehoogd en versterkt met klei en steenbekleding, moet de 'meest duurzame dijk' worden. Er is nadrukkelijk aandacht voor hergebruik van materialen en voor het beperken van emissies, waardoor de CO2-uitstoot met 95 procent moet verminderen.

In beide projecten wordt samen met andere partners gelijk gewerkt aan 'extra’s' voor natuur, verkeer, recreatie, economie en leefbaarheid. Zo maakt de schutsluis in Zoutkamp de vaarrecreatie richting de stad Groningen en het Hogeland straks mogelijk.

Bij de Lauwersmeerdijk zijn de aanleg van een natuurlijke overgang van de dijk naar het Wad (met kunstmatige riffen), een natuurlijke kwelder en een dijkdoorgang met een brakwatergebied voorzien. Daarvoor is nog een krediet van 28 miljoen euro benodigd, vertelt Mosterd. "Maar dat wordt in een later stadium besloten."

Bodemdaling
Naast bovengenoemde investeringen besloot het algemeen bestuur van Noorderzijlvest gisteravond ook nog eens om 3,8 miljoen euro te reserveren voor een nieuw gemaal bij Middelstum (Oldenoord). Het huidige is in 1984 als tijdelijke voorziening gebouwd om de gevolgen van bodemdaling op te vangen. En dat is met name voor de agrariërs in de omgeving nog altijd 'zeer wenselijk', aldus het waterschap. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?