Waterschap Noorderzijlvest wil de versterking van de zeedijk tussen Lauwersmeer en Vierhuizergat zoveel mogelijk uitvoeren met machines die worden aangedreven door stroom of waterstof. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de uitstoot van CO2 gedurende het project met 95 procent wordt verminderd. Het waterschap wil 8,2 miljoen euro investeren in deze duurzame uitvoering en is daarover in gesprek met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat moet bijdragen in de financiering.

De emissiearme aanpak van de versterking van de zeedijk past in het beleid waar het waterschap op inzet met het vorig jaar vastgestelde beleidskader duurzaamheid. Volgens die richtlijn wil het waterschap de emissie van broeikasgassen in 2030 met 49 procent teruggedrongen hebben ten opzichte van 1990. De circulariteit moet voorts omhoog: 50 procent circulair in 2030 en 100 procent in 2050.

De nagenoeg emissieloze versterking van de zeedijk levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame ambities van het waterschap, zegt dagelijks bestuurder Eisse Luitjens van Noorderzijlvest in een persverklaring. “En we laten zien dat we in Groningen volop investeren in de energietransitie.”

Aannemerscombinatie Waddenkwartier (GMB en Heijmans) voert de versterking uit. Beide ondernemingen hebben de ambitie om vanaf 2026 emissieloos te bouwen. “Dit is een belangrijke stap in de juiste richting”, zegt projectmanager Gérard Porton.

De aannemerscombinatie vraagt regionale bedrijven die participeren in het dijkversterkingsproject ook schonere machines met minder uitstoot in te zetten. Dat moet erin resulteren dat alleen vrachtauto’s, kranen, trekkers en aggregaten worden gebruikt die worden aangedreven door waterstof of elektriciteit.

Het elektrisch materieel bespaart zo’n 600.000 liter diesel, aldus het persbericht van het waterschap en de aannemerscombinatie. Dat is een reductie van 22 procent op het totale dieselverbruik. “De diesel die we gebruiken is fossielvrij en hernieuwbaar, het zogenoemde Hydrotreated Vegetable Oil (HVO100) diesel. De inzet van elektrisch materieel en het gebruik van HVO100 diesel zorgt samen voor 95 procent minder CO2 ten opzichte van de inzet van regulier materieel om de dijk te versterken.”

Voor de dijkversterking wordt ingezet op hergebruik van grondstoffen. Voorts wordt ‘bijna 100 procent’ van het asfalt, klei en koperslakblokken van de bestaande dijk hergebruikt in de nieuwe dijk.

Dijk Lauwersmeer 900 loep Illustratie uit projectplan Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

De versterking begint volgend jaar. Het betreft de 9 kilometer lange zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. De kering heeft op delen niet voldoende hoogte en over het hele traject is de bekleding niet sterk genoeg. Versterking van de dijk wordt opgeknipt in twee trajecten: Havendijk (circa 2 km) en Landelijke Dijk (circa 7 km).

Naast versterking wordt ingezet op vitalisering van de kustzone, door drie ecologische projecten in de Waddenzee, het kustgebied en in de Marnewaard met onder meer getijdepoelen, kunstmatige rifelementen, (rijs)houten dammen en vismigratie door zoet-zout overgangen. De aanpak wordt verder gecombineerd met projecten ten behoeve van natuur, recreatie en verkeer. Andere koppelprojecten zijn groot onderhoud van de westelijke Havendam en het vervangen van de dijkbekleding van de R.J. Cleveringssluizen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.