Waterschap Noorderzijlvest wil de versterking van de zeedijk tussen Lauwersmeer en Vierhuizergat zoveel mogelijk uitvoeren met machines die worden aangedreven door stroom of waterstof. Deze aanpak moet ertoe leiden dat de uitstoot van CO2 gedurende het project met 95 procent wordt verminderd. Het waterschap wil 8,2 miljoen euro investeren in deze duurzame uitvoering en is daarover in gesprek met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat moet bijdragen in de financiering.

De emissiearme aanpak van de versterking van de zeedijk past in het beleid waar het waterschap op inzet met het vorig jaar vastgestelde beleidskader duurzaamheid. Volgens die richtlijn wil het waterschap de emissie van broeikasgassen in 2030 met 49 procent teruggedrongen hebben ten opzichte van 1990. De circulariteit moet voorts omhoog: 50 procent circulair in 2030 en 100 procent in 2050.

De nagenoeg emissieloze versterking van de zeedijk levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame ambities van het waterschap, zegt dagelijks bestuurder Eisse Luitjens van Noorderzijlvest in een persverklaring. “En we laten zien dat we in Groningen volop investeren in de energietransitie.”

Aannemerscombinatie Waddenkwartier (GMB en Heijmans) voert de versterking uit. Beide ondernemingen hebben de ambitie om vanaf 2026 emissieloos te bouwen. “Dit is een belangrijke stap in de juiste richting”, zegt projectmanager Gérard Porton.

De aannemerscombinatie vraagt regionale bedrijven die participeren in het dijkversterkingsproject ook schonere machines met minder uitstoot in te zetten. Dat moet erin resulteren dat alleen vrachtauto’s, kranen, trekkers en aggregaten worden gebruikt die worden aangedreven door waterstof of elektriciteit.

Het elektrisch materieel bespaart zo’n 600.000 liter diesel, aldus het persbericht van het waterschap en de aannemerscombinatie. Dat is een reductie van 22 procent op het totale dieselverbruik. “De diesel die we gebruiken is fossielvrij en hernieuwbaar, het zogenoemde Hydrotreated Vegetable Oil (HVO100) diesel. De inzet van elektrisch materieel en het gebruik van HVO100 diesel zorgt samen voor 95 procent minder CO2 ten opzichte van de inzet van regulier materieel om de dijk te versterken.”

Voor de dijkversterking wordt ingezet op hergebruik van grondstoffen. Voorts wordt ‘bijna 100 procent’ van het asfalt, klei en koperslakblokken van de bestaande dijk hergebruikt in de nieuwe dijk.

Dijk Lauwersmeer 900 loep Illustratie uit projectplan Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

De versterking begint volgend jaar. Het betreft de 9 kilometer lange zeedijk tussen Lauwersoog en de Westpolder. De kering heeft op delen niet voldoende hoogte en over het hele traject is de bekleding niet sterk genoeg. Versterking van de dijk wordt opgeknipt in twee trajecten: Havendijk (circa 2 km) en Landelijke Dijk (circa 7 km).

Naast versterking wordt ingezet op vitalisering van de kustzone, door drie ecologische projecten in de Waddenzee, het kustgebied en in de Marnewaard met onder meer getijdepoelen, kunstmatige rifelementen, (rijs)houten dammen en vismigratie door zoet-zout overgangen. De aanpak wordt verder gecombineerd met projecten ten behoeve van natuur, recreatie en verkeer. Andere koppelprojecten zijn groot onderhoud van de westelijke Havendam en het vervangen van de dijkbekleding van de R.J. Cleveringssluizen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!