Een jaar na de overstromingen is vanmorgen in Valkenburg aan de Geul een programma gepresenteerd dat Limburg waterveiliger moet maken. Het Rijk, de provincie Limburg en Waterschap Limburg investeren 1,2 miljard euro. Inwoners mogen meepraten in een waterraad.

"Het was een topbijeenkomst", zegt dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg na afloop. In Valkenburg, de gemeente die vorig jaar juli het zwaarst getroffen werd door de overstromingen, ondertekenden de Limburgse overheden en minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) een bestuursovereenkomst met afspraken om de waterveiligheid in Limburg te verbeteren.

Ook 31 wethouders van evenzoveel Limburgse gemeenten en verschillende maatschappelijke organisaties spraken hun steun uit voor het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Dat wordt de komende tien tot vijftien jaar uitgevoerd. 

Het programma richt zich op het vergroten van de afvoercapaciteit van beken en zijrivieren, een ruimtelijke ordening die meer rekening houdt met de waterhuishouding en het versterken van het klimaatbewustzijn van inwoners. De precieze invulling moet de komende jaren duidelijk worden. 

Limburgse Propositie
Het afgelopen jaar hebben alle overheden volgens Van der Broeck hard gewerkt aan het herstel van de schade en gezocht naar oplossingen en maatregelen om Limburg beter te beschermen tegen en voor te bereiden op extreme weersomstandigheden. "We hebben zeker honderd bijeenkomsten gehad."

Ook is druk gelobbyd voor de benodigde financiën. In de Limburgse Propositie Water, die afgelopen november aan demissionair minister Barbara Visser is overhandigd, was becijferd dat het om 1,2 miljard euro zou gaan. Het nieuwe kabinet reserveerde in het coalitieakkoord 300 miljoen euro voor maatregelen in beekdalen van zijrivieren van de Maas. Dat is verdubbeld door de regio.

De vandaag ondertekende bestuursovereenkomst is "de onderstreping en de uitwerking" van het coalitieakkoord, stelt Van der Broeck. Daarnaast was er vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) al 600 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen voor primaire keringen. Die worden nu deels naar voren geschoven.

Regionale Actietafel
Het afgelopen jaar zijn ook evaluaties uitgevoerd en hebben diverse studies en onderzoeken plaatsgevonden. Die leidden soms al tot concrete verbetermaatregelen, zoals een verbetering van de waterstandenapp. Inwoners kunnen daarmee real time bekijken wat er in hun omgeving aan de hand is.

In Vaals werd vorige week donderdag bekendgemaakt dat de regio (Nederland, België en Duitsland) een Europese Interreg-subsidie van 6,9 miljoen euro ontvangt. Daarmee kunnen onder andere extra meetpunten over de grens worden geplaatst, zodat bij hoogwater eerder gewaarschuwd kan worden.

De regie voor het WRL-programma ligt bij de Regionale Actietafel, die vanmorgen gelijk is geïnstalleerd. Voorzitter is de Limburgse gedeputeerde Lia Roefs; daarnaast zijn bestuurders van het Rijk, Waterschap Limburg en vier Limburgse gemeenten vertegenwoordigd.

Waterraad
Inwoners en ondernemers kunnen de komende jaren meepraten in een ‘waterraad’. Het is volgens Van der Broeck essentieel om hun kennis en inzichten te gebruiken. “Boeren bijvoorbeeld zitten al generaties lang op een plek, die weten echt wel hoe het water stroomt.”

 

LEES OOK
H2O-bericht: Limburg start met internationale samenwerking tegen wateroverlast
H2O-bericht: Limburg heeft 1,2 miljard euro nodig om nieuwe waterramp te voorkomen

 

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!