secundair logo knw 1

Johan Remkes, waarnemend gouverneur van Limburg, overhandigt de Limburgse Propositie Water aan minister Barbara Visser. Foto Waterschap Limburg

Samen met het Rijk wil Limburg versneld stappen zetten om een waterramp als die van afgelopen zomer te voorkomen. Daarvoor is 1,2 miljard euro nodig, zo hebben de gemeenten, de provincie en het waterschap berekend. De schade die het water veroorzaakte, wordt geraamd op 1,8 miljard euro.

De regionale overheden overhandigden de Limburgse Propositie Water gisteren aan demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat en aan de Tweede Kamer. In dit document beschrijven ze de noodzaak om snel maatregelen te nemen voor heel Limburg. Het Rijk en de regio gaan nu samen aan de slag om de propositie uit te werken in een actieprogramma.

Het extreme hoogwater in juli leidde in Limburg tot grote maatschappelijke, financiële en emotionele schade, aldus de partijen. De financiële schade alleen al is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland becijferd op 1,8 miljard euro. "Een ramp als deze willen wij nooit meer meemaken", schrijven ze.

De Limburgse Propositie nodigt het Rijk daarom uit om samen met de regio te werken aan "een structurele aanpak en financiering voor klimaatadaptatie om de watersystemen in Limburg klimaatrobuust te maken". Daarvoor is een gezamenlijk fonds van 1,2 miljard euro nodig.

Living Lab
De reeds bestaande plannen voor zowel de hoogwaterveiligheid van de Maas (Hoogwaterbeschermingsprogramma) als die van zijrivieren en beken (Water in Balans) moeten versneld uitgevoerd worden. Dat betekent dat de doelen niet in 2050, maar al in 2035 gehaald worden.

De ingrepen hebben niet alleen positieve effecten voor Limburg, ze dragen ook bij aan lagere waterstanden en daarmee aan de veiligheid stroomafwaarts in Nederland, betogen de partijen. Wat hen betreft wordt Limburg een soort Living Lab voor innovatieve klimaatadaptatie. Nederland zou daarmee ‘klimaatkoploper’ kunnen worden, "zoals onder andere de minister-president herhaaldelijk heeft gewenst".

Nationale plannen
De Unie van Waterschappen meldt de Limburgse Propositie van harte te onderschrijven en roept het kabinet tegelijk op met nationale plannen voor klimaatadaptatie te komen.

"Laat de Limburgse watersnood van deze zomer een katalysator zijn voor heel Nederland", aldus voorzitter Rogier van der Sande. "Weersextremen kunnen zich overal in Nederland kunnen voordoen, met verschillende gebiedsafhankelijke gevolgen. Een versnelling van maatregelen moet daarom in heel Nederland plaatsvinden. Structurele financiering is hiervoor nodig."

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Limburg + link naar document 
Reactie Unie van Waterschappen
H2O-bericht: Minister kondigt beleidstafel voor Limburgse wateroverlast aan
H2O-bericht: Limburg wil actieplan water

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...