secundair logo knw 1

Vertegenwoordigers van twaalf partijen uit de Euregio Maas-Rijn maakten in Vaals bekend dat ze gaan samenwerken om de waterveiligheid te vergroten. Foto Waterschap Limburg

Twaalf partijen uit de Euregio Maas-Rijn slaan de handen ineen om overlast door overstromingen zoals in juli 2021 te bestrijden. Voor ruim vijftig deelprojecten is 6,9 miljoen euro toegekend door Interreg, een Europees fonds ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking.

De partijen zien het Interreg-project als een opmaat tot verdere internationale samenwerking, die zonder Europese subsidie veel lastiger te realiseren is. De ambitie is om op stroomgebiedsniveau maatregelen te treffen, verklaarde dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg, een van de initiatiefnemers, gisteren tijdens een bijeenkomst op het Drielandenpunt bij Vaals.

"Deze samenwerking is cruciaal, we moeten op grotere schaal gaan denken. Water houdt zich immers niet aan landsgrenzen. Bovendien kunnen we veel van elkaar leren en voor elkaar betekenen."

Nederland, Duitsland en België werden vorig jaar zomer getroffen door ernstige overstromingen, met meer dan tweehonderd dodelijke slachtoffers. De partijen zeggen zich er terdege van bewust te zijn dat overlast nooit helemaal verholpen kan worden. "Het klimaat verandert en extreme weersituaties zullen helaas steeds vaker voorkomen."

Camera’s
De projecten richten zich daarom vooral op het verbeteren van de weers- en watervoorspellingen, het versterken van de crisisbestrijding en het klimaatrobuust maken van de ruimtelijke inrichting. Voor het eerste thema is Waterschap Limburg ‘lead partner’.

Zo wordt onder andere in de Geul een grensoverschrijdend meetnet ingericht. Er worden camera’s geplaatst om de doorstroming van beken te controleren en er wordt onderzocht of de weersvoorspellingen met bijvoorbeeld radarbeelden nauwkeuriger kunnen worden gemaakt.

Voor de Roer worden de voorspellingsmodellen verbeterd, voor de Wurm wordt een grensoverschrijdend masterplan gemaakt en voor de belangrijkste wateren komen er overstromingskaarten.

Afval
Ook wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van afval in snelstromend water. Met name in België is daardoor veel schade ontstaan. In een veldlaboratorium wordt geëxperimenteerd met snelstromend water en de effecten daarvan.

Om kwetsbare objecten te beschermen, worden Flood Barriers aangeschaft: mobiele waterkeringen die bij dreigende wateroverlast op kritieke locaties kunnen worden opgebouwd.

De projecten kosten in totaal ruim 8 miljoen euro, waarvan Interreg 90 procent voor zijn rekening neemt.

Naast Waterschap Limburg doen Rijkswaterstaat, KNMI, Technische Universiteit Delft, Gemeente Weert, Universiteit van Luik, Provincie Luik, Vlaamse waterwegen, Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek, Wasserverband Eifel Rur, RWTH Aachen (universiteit), SPW (associated partner) aan het eerste thema mee.

 

LEES OOK
H2O-bericht: Alleen maatwerk kan risico’s wateroverlast verkleinen (analyse Deltares)

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.