Twaalf partijen uit de Euregio Maas-Rijn slaan de handen ineen om overlast door overstromingen zoals in juli 2021 te bestrijden. Voor ruim vijftig deelprojecten is 6,9 miljoen euro toegekend door Interreg, een Europees fonds ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking.

De partijen zien het Interreg-project als een opmaat tot verdere internationale samenwerking, die zonder Europese subsidie veel lastiger te realiseren is. De ambitie is om op stroomgebiedsniveau maatregelen te treffen, verklaarde dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg, een van de initiatiefnemers, gisteren tijdens een bijeenkomst op het Drielandenpunt bij Vaals.

"Deze samenwerking is cruciaal, we moeten op grotere schaal gaan denken. Water houdt zich immers niet aan landsgrenzen. Bovendien kunnen we veel van elkaar leren en voor elkaar betekenen."

Nederland, Duitsland en België werden vorig jaar zomer getroffen door ernstige overstromingen, met meer dan tweehonderd dodelijke slachtoffers. De partijen zeggen zich er terdege van bewust te zijn dat overlast nooit helemaal verholpen kan worden. "Het klimaat verandert en extreme weersituaties zullen helaas steeds vaker voorkomen."

Camera’s
De projecten richten zich daarom vooral op het verbeteren van de weers- en watervoorspellingen, het versterken van de crisisbestrijding en het klimaatrobuust maken van de ruimtelijke inrichting. Voor het eerste thema is Waterschap Limburg ‘lead partner’.

Zo wordt onder andere in de Geul een grensoverschrijdend meetnet ingericht. Er worden camera’s geplaatst om de doorstroming van beken te controleren en er wordt onderzocht of de weersvoorspellingen met bijvoorbeeld radarbeelden nauwkeuriger kunnen worden gemaakt.

Voor de Roer worden de voorspellingsmodellen verbeterd, voor de Wurm wordt een grensoverschrijdend masterplan gemaakt en voor de belangrijkste wateren komen er overstromingskaarten.

Afval
Ook wordt onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van afval in snelstromend water. Met name in België is daardoor veel schade ontstaan. In een veldlaboratorium wordt geëxperimenteerd met snelstromend water en de effecten daarvan.

Om kwetsbare objecten te beschermen, worden Flood Barriers aangeschaft: mobiele waterkeringen die bij dreigende wateroverlast op kritieke locaties kunnen worden opgebouwd.

De projecten kosten in totaal ruim 8 miljoen euro, waarvan Interreg 90 procent voor zijn rekening neemt.

Naast Waterschap Limburg doen Rijkswaterstaat, KNMI, Technische Universiteit Delft, Gemeente Weert, Universiteit van Luik, Provincie Luik, Vlaamse waterwegen, Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek, Wasserverband Eifel Rur, RWTH Aachen (universiteit), SPW (associated partner) aan het eerste thema mee.

 

LEES OOK
H2O-bericht: Alleen maatwerk kan risico’s wateroverlast verkleinen (analyse Deltares)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!