secundair logo knw 1

Foto: Geothermie Nederland

De komende jaren kan de geothermiesector een sterke groei doormaken, want er staan zo’n zeventig projecten in de planning. Hiervoor is het volgens Geothermie Nederland wel nodig om vergunningen sneller te verlenen en de subsidieregeling SDE en de Mijnbouwwet aan te passen.

De brancheorganisatie komt met dit pleidooi aan de vooravond van de behandeling van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer. Geothermie Nederland zegt blij te zijn met de grote politieke steun voor aardwarmte die spreekt uit het coalitieakkoord, maar dat dit nu moet worden omgezet in daden.

Grote potentie van aardwarmte
De sector staat in de startblokken voor een sterke groei, zo wordt gesteld. Momenteel zijn er 28 geothermieprojecten in ons land gerealiseerd. Dat kan binnen afzienbare tijd worden uitgebreid tot bijna honderd projecten volgens een inventarisatie onder de eigen leden.

De organisatie wijst op de kansen die aardwarmte biedt. Hiermee kan ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag in de toekomst duurzaam worden ingevuld. In de glastuinbouw gaat het om meer dan 50 procent. Volgens Geothermie Nederland is de sector relatief jong en ontwikkelt die zich snel. Steeds meer grote marktspelers sluiten aan en op diverse vlakken zijn verbeteringen te zien, zoals bij de samenwerking met overheden en de integratie met de warmteafname. Ook worden putten beter.

Diverse belemmeringen
Maar de sector loopt ook tegen een aantal belemmeringen aan en daarom is actie van de politiek en overheid nodig, laat Geothermie Nederland weten. Gepleit wordt voor verruiming van de realisatietermijn in de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE): van vier naar zes jaar. Dit vormt een oplossing voor huidige en toekomstige projecten. Zo staan er voor dit jaar 22 projecten klaar die al een subsidie-beschikking voor SDE hebben, maar de huidige termijn niet kunnen halen. Dat ligt aan een vertraagde vergunningverlening of de complexiteit van de warmtevraag in de gebouwde omgeving.

Geothermie Nederland vindt verder dat sommige bepalingen in de Mijnbouwwet zorgen voor onnodige problemen voor aardwarmteprojecten. Het is noodzakelijk om deze te wijzigen. Tevens wordt het essentieel genoemd dat de overheid veel sneller en binnen de wettelijke termijnen vergunningen afgeeft en de inhoud hiervan voorspelbaar is door heldere kaders.

De huidige, erge lange doorlooptijden van vergunningverlening zijn funest voor de sector, aldus de brancheorganisatie. Het vraagt om een gezamenlijke inspanning van geothermiebedrijven en overheid. De bedrijven gaan hun aanvragen verder verbeteren, terwijl het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het proces kan vereenvoudigen en meer capaciteit kan vrijmaken om de termijnen te halen.


MEER INFORMATIE
Bericht van Geothermie Nederland
Sectordocument Geothermie in de startblokken voor sterke groei
H2O Actueel: waterbedrijven en geothermiesector tegenover elkaar
H2O Actueel: drinkwaterbronnen onvoldoende beschermd volgens Rekenkamer
H2O Actueel: 10 procent stijging van gebruik aardwarmte in 2020 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...