0
0
0
s2sdefault

Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat de veiligheid bij de geothermiebedrijven is verbeterd, maar dat de professionalisering nog niet op het gewenste niveau is. De vereniging van waterbedrijven ziet in geothermie een bedreiging van de grondwaterbronnen voor drinkwater. De geothermiesector ziet dat anders.

Geothermie, het winnen van warmte uit de aarde, is een CO-2 vrije manier om warmte te winnen en is een van de manieren waarop Nederland de energietransitie vorm kan geven. In het rapport ‘Geothermie moet en kan veilig’, een evaluatie van de aanbevelingen uit een rapport uit 2017, stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat het naleefgedrag en de veiligheidsprestaties bij geothermiebedrijven de afgelopen jaren zijn verbeterd.

De professionalisering is in gang gezet, maar nog niet overal op het gewenste niveau. “Dat moet en kan beter”, concludeert SodM. Desondanks wordt de vooruitgang dusdanig positief beoordeeld dat het verscherpte toezicht voor de gehele sector kan worden losgelaten.

Industriestandaard vs. wetgeving
Hans Bolscher 180 vk Hans BolscherHans Bolscher, voorzitter van brancheorganisatie Geothermie Nederland omarmt de conclusies van SodM. “We zijn een jonge sector en zeker in het begin is misschien niet alles perfect gegaan. Maar SodM concludeert niet voor niets dat er vooruitgang wordt geboekt. Wij zien dat als bevestiging dat de inspanningen van de sector worden gezien en op waarde worden geschat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de industriestandaard duurzaam putontwerp, die we vanuit de sector zelf hebben ontwikkeld. Die draagt bij aan een veilige en verantwoorde winning van aardwarmte.”

Die industriestandaard biedt volgens Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, echter onvoldoende garanties voor de drinkwaterkwaliteit in Nederland. “Het is een niet bindende afspraak van de sector zelf, geen verplichting. Zeker niet voor initiatiefnemers die geen lid zijn van deze branchevereniging. Dus die standaard vinden we een goede stap, maar daarmee zijn we er niet. Ervaringen uit verleden met corrosie en stillegging van initiatieven door de toezichthouder laten ook zien dat risico’s reëel zijn. We willen dat de eisen aan geothermie wettelijk worden verankerd.”

Volgens Bolscher is dat overbodig. “Er is nog nooit een lekkage geweest, dat ten eerste. Ten tweede is het zo dat de sector de oudere putten aan het aanpakken is om eventuele corrosie voor te zijn. Dit speelt dus nog maar bij enkele putten in Nederland. En daarnaast is het ook nog eens zo dat de operators de pijpen continu monitoren zodat we in kunnen grijpen voor er problemen ontstaan.”

Rob Eijsink 180 vk Rob EijsinkOok op dit punt heeft Vewin een ander zicht op de dingen. Rob Eijsink betwist niet dat de boorputten gemonitord worden, maar denkt wel dat metingen in het diepe grondwater nodig zijn om de eventuele lekkages te kunnen detecteren. “Dat behoort wat ons betreft tot de aanvullende eisen die nodig zijn om geothermie op een veilige en verantwoorde manier mogelijk te maken.”

Functiescheiding
Naast de omgang met de oudere putten, is er nog een verschil van inzicht tussen de drinkwaterbedrijven en de geothermiebranche. Op dit moment zijn er 22 geothermieputten in Nederland, maar als deze vorm van energieopwekking op grotere schaal ingezet moet worden, dan zijn er ook meer putten nodig. Vewin pleit daar uit het voorzorgsbeginsel voor een functiescheiding: geen geothermieputten in de buurt van gebieden waar water voor de drinkwatervoorziening gewonnen wordt.

“Zo’n functiescheiding hoeft ook helemaal niet beperkend te zijn voor energietransitie”, denkt Eijsink. “Het aantal grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland is relatief beperkt. Daarnaast zal een groot deel van de geothermieputten in het stedelijk gebied komen. De waterwinning vindt sowieso meer in het landelijk gebied plaats. Daarom vinden wij dat de functies uit elkaar moeten blijven. Dan blijft er ruimte voor geothermie en blijft de drinkwatervoorziening gegarandeerd.”

“Als er meer vergunningen worden verleend, kom je praktisch inderdaad dichter bij elkaar”, zegt Bolscher. “Maar functiescheiding is de oplossing voor een niet bestaand probleem. Uiteindelijk is het heel simpel: er zijn meer gerechtvaardigde belangen in de ondergrond dan drinkwater alleen. En begrijp me niet verkeerd, ik wil ook graag dat er schoon drinkwater uit mijn kraan komt. Maar de energietransitie is ook van groot belang voor de maatschappij. Geothermie kan circa een derde van de benodigde warmte opwekken in de toekomst. Daarbij moeten we niet tegenover elkaar gaan staan en steggelen over de vraag van wie de ondergrond is. We moeten samen zoeken naar manieren om voor schoon drinkwater te zorgen en de energietransitie mogelijk te maken."

 

MEER INFORMATIE
Het SodM-rapport 'Geothermie moet en kan veilig; Evaluatie Aanbevelingen Staat van de Sector Geothermie' (pdf)
Reactie op website Vewin
Reactie op website Geothermie Nederland
H2O premium: Toenemende drukte in bodem vraagt om meer regie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.