secundair logo knw 1

Na enkele natte weken in maart is er in april niet veel regen gevallen. Foto Unsplash

De relatief droge start van dit voorjaar levert tot nog toe geen problemen op, maar kan verderop in het jaar wel eerder gevolgen krijgen. Daarvoor waarschuwt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de tweede droogtemonitor van dit jaar.

Door de langdurige droogte van vorig jaar was de beginsituatie nu minder goed dan gebruikelijk. Vooral in de hoger gelegen delen van Nederland is de grondwaterstand in de winter niet helemaal hersteld.

Daarnaast is er, na enkele natte weken in maart, in april niet veel regen gevallen. Voor het hele land geldt dat het nu droger is dan gemiddeld. Sinds gisteren is er wel elke dag kans op neerslag, maar op zeer grote hoeveelheden wordt niet gerekend. De verwachting is wel dat het neerslagtekort de komende twee weken stabiliseert en op normale waarden uitkomt.

Beregeningsverbod
Voor de ons omringende landen geldt hetzelfde beeld; alleen in het Zwitserse hooggebergte wordt meer neerslag verwacht. De aanvoer van water door de Rijn is relatief laag voor de tijd van het jaar, maar voldoende om in de vraag te voorzien. De aanvoer van de Maas is normaal.

In het oosten en zuiden van het land wordt het water dat er is zo veel mogelijk vastgehouden. Waterschap De Dommel heeft bij de start van het droogteseizoen, op 1 april, ten zuiden van Eindhoven een beregeningsverbod afgekondigd en stelt de maaiwerkzaamheden uit. Waterschap Drents Overijsselse Delta maait op sommige plekken juist eerder dan gebruikelijk, om te voorkomen dat de aanvoer van water wordt belemmerd.

In laag Nederland wordt waar nodig extra water aangevoerd. Het hoogheemraadschap van Delfland is preventief begonnen met extra dijkinspecties vanwege de droge grond.

Nieuwe peilbesluit
Rijkswaterstaat maakt gebruik van de ruimte die het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeer sinds eind vorig jaar biedt om het peil vooralsnog op 0,15 meter onder NAP te houden en nog niet naar 0,20 meter onder NAP, het streefpeil voor de zomer, te laten zakken.

De kwaliteit van het oppervlaktewater is bijna overal in orde. Op een enkele waarneming na is er geen sprake van blauwalg, botulisme of vissterfte.

In het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen zijn in de afgelopen week licht verhoogde chlorideconcentraties waargenomen. Om de zouttong terug te dringen, is bij de Prins Bernhardsluizen extra water vanuit de Waal ingelaten.

Drie weken geleden maakt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat zij 7 miljoen euro investeert in maatregelen om het grondwater op peil te houden en verzilting tegen te gaan. Dat is het eerste resultaat van de Beleidstafel Droogte, die de aanpak van de droogte vorig jaar heeft geëvalueerd.

 

MEER INFORMATIE
Droogtemonitor 24 april
Nieuwsbericht Rijkswaterstaat over begin droogteseizoen
Minister: 7 miljoen euro voor snelle maatregelen grondwater en verzilting
De Dommel stelt verbod in op beregenen met grondwater op grasland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....