0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Boeren en grondeigenaren ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens mogen van 1 april tot 1 juni niet beregenen met grondwater op grasland. Op de hoge zandgronden is het grondwaterpeil nog steeds te laag, stelt waterschap De Dommel dat het onttrekkingsverbod heeft ingevoerd.

Na de droogte in 2018 is er te weinig regen gevallen op de hoge zandgronden, aldus het waterschap. De grondwaterstand is daardoor niet voldoende aangevuld. En extra waterinlaat uit grote rivieren is nauwelijks mogelijk, stelt het waterschap.

De Dommel beregeningsverbod april 2019Het gebied waar het beregeningsverbod is ingesteld. Kaart De DommelLos van de droogte stroomt het water in het gebied onder Eindhoven en Tilburg sneller weg, omdat het uit hoger gelegen, hellende gronden bestaat. Deze kenmerken maken het gebied extra gevoelig voor droogte. Bij De Dommel staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds hoog om water zo lang mogelijk vast te houden in het gebied.

In de lager gelegen gebieden van Midden-Brabant heeft de grondwaterstand zich beter kunnen herstellen, aldus het waterschap.

Aa en Maas
Waterschap Aa en Maas geeft boeren en grondeigenaren die ‘waterbesparende en water conserverende maatregelen’ hebben getroffen, wel groen licht om vanaf 1 april te beregenen met grondwater. Hoewel ook dit waterschap vaststelt dat de grondwaterstanden laag zijn voor de tijd van het jaar, ziet het geen reden om onttrekkingsverboden in te stellen.

Dat geldt overigens niet voor degenen die geen waterbesparende maatregelen hebben getroffen. Voor hen blijft het standaard voorjaarsverbod voor het beregenen van grasland met grondwater tot 1 juni van kracht, meldt het waterschap. “Dat verbod geldt ook voor graslandpercelen die in de beschermingszones rondom natuurgebieden liggen.”

Aa en Maas houdt de vinger aan pols. Op de meeste plekken staan de stuwen nog steeds extreem hoog, waardoor oppervlaktewater de grond inzakt en ondergrondse voorraden worden aangevuld. “Omdat de grondwaterstanden maar net boven de grenswaarden voor een beregeningsverbod staan, blijven deze maatregelen waar nodig in tact.”

Brabantse Delta
Brabantse Delta voert in het Zuidwestelijke werkgebied geen onttrekkingsverboden in. Maar het scheelde niet veel, meldt het waterschap. "De grondwatersanden zijn laag voor de tijd van het jaar." Het waterschap roept op verstandig om te gaan met water en houdt de stuwen hoog. 

Vechtstromen
In het gebied van de Vechtstromen bedroeg het gemiddelde neerslagtekort op 1 april nog steeds circa 40 millimeter. Toch heeft in overgrote deel van het gebied van waterschap de grondwaterstand zich hersteld. De natte maand maart heeft daaraan bijgedragen, aldus het waterschap. Ook heeft de hoge waterstand van de stuwen bijgedragen aan het herstel van de grondwaterstanden.

Alleen op de hoge zandgronden op de stuwwal van Oldenzaal en Ootmarsum, de Sallandse Heuvelrug en de Hondsrug blijft lokaal de grondwaterstand achter bij het langjarig gemiddelde, meldt het waterschap.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het