0
0
0
s2smodern

Betrokkenen oordelen in het algemeen positief over de crisisbeheersing tijdens de langdurige droogte van vorig jaar. Dat blijkt uit een evaluatie die door Arcadis en Berenschot is uitgevoerd. Wel zijn er nog punten voor verbetering, zoals de externe communicatie en de informatie-uitwisseling met maatschappelijke partijen.

De adviesbureaus hebben bij de evaluatie alleen het proces van de crisisbeheersing onder de loep genomen, want over de genomen maatregelen buigt zich de Beleidstafel Droogte. “De evaluatie concludeert dat de landelijke crisisorganisatie waterverdeling en droogte tijdens de droogteperiode van 2018 succesvol en in goede samenwerking heeft geopereerd”, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in de begeleidende brief aan de Tweede Kamer. “In combinatie met de eerste resultaten van de Beleidstafel Droogte concludeer ik dat Nederland in 2018 goed was voorbereid op de droogte.” 

Het onderzoek is in de eerste maanden van dit jaar uitgevoerd en gaat over de periode van 10 april 2018 (publicatie van de eerste droogtemonitor) tot en met 27 september 2018 (moment van afschaling van niveau 2 van feitelijk watertekort naar niveau 1 van dreigend watertekort). Arcadis en Berenschot hebben een enquête onder betrokkenen gehouden waarop 225 mensen reageerden (respons van 51 procent). Bijna 90 procent waardeert de crisisbeheersing als voldoende of goed. De voorbereiding op de crisis scoort wat minder; bijna 70 procent is hierover positief. Het gros van de respondenten (90 procent) geeft aan dat zij voldoende of veel vertrouwen hebben in de voorbereiding op een watertekort in de toekomst.

Droogtemonitor gezaghebbend
“Betrokken partijen in de crisisteams konden elkaar goed vinden, hebben met grote inzet goed samengewerkt en zijn gezamenlijk tot maatregelen en oplossingen gekomen”, stelt Van Nieuwenhuizen. Zij wijst op de rol van de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW). Deze commissie functioneerde in de droogteperiode efficiënt en effectief bij het verzamelen en analyseren van informatie. Ook beschouwen de betrokkenen de periodiek door de LCW gepubliceerde droogtemonitor als een prettige en gezaghebbende informatiebron.

Het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte is in 2018 richtinggevend geweest voor de crisisbeheersing. In de crisisorganisatie zijn er behalve de LCW nog twee specifieke overleggen: het Managementteam Watertekorten (MTW) en zes Regionale Droogte-Overleggen (RDO’en). Deze structuur sluit volgens de evaluatie aan op de bestuurlijke inrichting van waterbeheer in Nederland.

Droogte-effecten onderbelicht
Tegelijkertijd kan nog wel het een en ander worden verbeterd. Zo was de landelijke crisisorganisatie vooral gericht op waterverdeling, waardoor de droogte-effecten onderbelicht bleven. Van Nieuwenhuizen heeft het MTW en de LCW gevraagd om in de respons op en communicatie over een volgende droogteperiode ook expliciet in te gaan op de gevolgen van droogte en hitte op grondwater en waterkwaliteit. Tevens is er in de berichtgeving meer aandacht nodig voor regionale verschillen, zoals de specifieke situatie op de hoge zandgronden.

 'Nederland nu nog beter voorbereid'

Een ander aandachtspunt is dat de crisisorganisatie en belanghebbende partijen vooral ad hoc en informeel met elkaar informatie over de droogte-effecten uitwisselden. Daardoor was het onduidelijk of alle relevante informatie beschikbaar was. Hierover heeft de Beleidstafel Droogte aanbevelingen gedaan, meldt de minister. Een belangrijke aanpassing is dat de drinkwatersector een structurele rol krijgt. Van Nieuwenhuizen: “Gezien de publieke zorgplicht van de drinkwaterbedrijven voor de drinkwatervoorziening zal een vertegenwoordiger van de drinkwatersector toegevoegd worden aan de landelijke crisisorganisatie en een regulier lid worden van de LCW en het MTW. Wat betreft de RDO’en zal - gezien de regionale verschillen - per RDO worden bezien of de aanwezigheid van een drinkwaterbedrijf in het RDO van toegevoegde waarde is.”

Werkafspraken over verbeterpunten
Nog een bevinding van de evaluatie: de personele capaciteit van de crisisorganisatie is niet ingericht voor een langdurende, zich voortslepende crisis. Er is veel van de betrokken medewerkers gevraagd, mede omdat de ergste droogteproblemen in de vakantieperiode vielen. Daarnaar wordt gekeken, schrijft Van Nieuwenhuizen. “De crisispartners zien het als hun taak te borgen dat taken, verantwoordelijkheden en capaciteiten van hun medewerkers in balans zijn.”

De minister laat weten dat voor alle verbeterpunten werkafspraken binnen de crisisorganisatie zijn of op dit moment worden gemaakt. Daarmee kan in het nu net begonnen droogteseizoen ervaring worden opgedaan. “Alles overziend ga ik ervan uit dat Nederland in 2019, nog beter dan in 2018 het geval was, goed voorbereid is op een eventuele periode van watertekort en droogte”, besluit Van Nieuwenhuizen haar brief.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief van minister
Evaluatie Crisisbeheer Watertekort
Arcadis over evaluatie
Bericht over droogtemonitor 24-4
Bericht eerste resultaten beleidstafel

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?
Een korte reactie op de verklaring inzake duurzaamheid in dit artikel: “Diverse onafhankelijke berekeningen hebben aangetoond dat drogen en verbranden van RWZI slibben NIET de meest duurzame oplossing is. Bewering inzake CO2-uitstoot is zeer discutabel en er wordt geen rekening gehouden met de uitstoot van stikstof”. Mladen Filipan, VSGM (MID MIX).
Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.