secundair logo knw 1

Foto: Geothermie Nederland

De productie van aardwarmte krijgt een boost door de toekenning van een exploitatiesubsidie van in totaal bijna 2 miljard euro. Daarmee kunnen volgens brancheorganisatie Geothermie Nederland minstens achttien nieuwe projecten worden ontwikkeld.

Het aantal aardwarmteprojecten dat al gerealiseerd of vergevorderd is, loopt hierdoor op naar ruim vijftig. De komende jaren wordt een verdere uitbreiding verwacht, want er zitten zo’n 100 tot 120 projecten in de pijplijn. De techniek wordt nu vooral toegepast in de glastuinbouw, maar er zijn in toenemende mate ook projecten in de gebouwde omgeving.

Bij aardwarmte wordt heet water gewonnen in de poreuze zand- en gesteentelagen diep in de ondergrond. Via een pijp wordt het hete water omhoog gepompt. Uit datzelfde water wordt vervolgens de warmte gebruikt voor woningen, gebouwen en kassen. Het afgekoelde water wordt daarna weer teruggepompt. Het opgepompte water blijft zo in een gesloten circuit.

Steun via SDE++
De minstens achttien nieuwe projecten – één aanvraag is nog in behandeling bij RVO – krijgen financiële steun via de SDE++ regeling voor 2022. Deze regeling is bedoeld voor initiatieven die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het kabinetsdoel voor 2030 van ten minste 55 procent CO2-reductie.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie maakte vorige week bekend dat ruim 1.600 duurzame projecten zijn goedgekeurd voor het maximale budget van circa 12 miljard euro. Van dat bedrag gaat bijna 2 miljard euro naar de geothermie-projecten. In september start een nieuwe aanvraagronde.

Mogelijk 25 procent warmtevraag ingevuld
De nieuwe projecten kunnen voorzien in een duurzame warmteproductie die vergelijkbaar is met het verbruik van 7 procent van het aantal woningen. Geothermie Nederland geeft aan dat in de toekomst zelfs ongeveer 25 procent van de hele Nederlandse warmtevraag duurzaam kan worden ingevuld door aardwarmte.

Volgens voorzitter Hans Bolscher van Geothermie Nederland is de afgelopen jaren te veel aandacht uitgegaan naar elektriciteit. “Je kunt niet heel Nederland duurzaam met elektriciteit verwarmen. We zien nu gelukkig een duidelijke kentering als het gaat om aandacht voor grootschalige duurzame warmteproductie.”

Snel meer warmtenetten nodig
Het kan in de praktijk soms wel zeven jaar vergen voordat een aardwarmteproject tot productie komt. Er wordt naar gestreefd om die termijn korter te maken, onder meer door het vereenvoudigen van het proces van vergunningverlening. Een ander belangrijk aspect is de warmtevraag en de beschikbaarheid van warmtenetten.

Geld alleen is dan ook niet zaligmakend om de nieuwe en toekomstige aardwarmteprojecten snel tot productie te laten komen, zegt Bolscher. “Er zijn bijvoorbeeld snel meer warmtenetten en oplossingen voor opslag nodig om de duurzaam opgewekte warmte daadwerkelijk te kunnen inzetten. Daarvoor is een gecoördineerde aanpak tussen overheden, geothermiebedrijven en andere betrokkenen nodig. Een speciale Taskforce onder leiding van het ministerie van EZK moet daarvoor gaan zorgen.”

LEES MEER
H2O Actueel (maart 2022): Aardwarmte maakt pas op de plaats in 2021
H2O Actueel (jan. 2022): ‘Geothermiesector klaar voor een sterke groei’ 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.