In 2021 is 6,4 petajoule aardwarmte geproduceerd. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor toen het om 6,2 petajoule ging. Volgens brancheorganisatie Geothermie Nederland blijft de enorme potentie van aardwarmte nog sterk onbenut.

De geothermiesector maakte vorig jaar eigenlijk een pas op de plaats, nadat in 2020 de toepassing van aardwarmte nog met 10 procent steeg. Slechts een handjevol projecten kwamen erbij. Aan het eind van 2021 waren er 24 locaties met in totaal 31 doubletten (zie infographic).

In deze aardwarmteputten wordt warm water gehaald uit de diepe ondergrond en daarna gebruikt als warmtebron voor woningen en bedrijven. Vervolgens wordt het afgekoelde water weer in de aarde opgeslagen.

Geothermie Nederland wijst erop dat het gebruik van aardwarmte momenteel een besparing oplevert van ruim 181 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. Dat is te vergelijken met het aardgasverbruik van de stad Eindhoven. De uitstoot van CO2 wordt zo met 342.000 kiloton teruggedrongen.

Realisatie van nieuwe projecten onzeker
De potentie van aardwarmte is enorm, stelt de brancheorganisatie. Hiermee kan ongeveer 25 procent van de warmtevraag in Nederland duurzaam worden ingevuld en zelfs meer dan 50 procent in de landbouw. Er zijn ruim zeventig projecten die de komende jaren willen starten. Daarvoor is het wel nodig dat subsidie, vergunningen en warmtevraag op tijd worden geregeld.

Dat blijkt een probleem gezien de negentien nieuwe projecten waarvoor al in 2021 de SDE++ subsidie (regeling voor de stimulering van duurzame energieproductie en klimaattransitie) is toegekend. Het is volgens Geothermie Nederland nog onzeker of zij tijdig van de grond komen. Bij deze projecten loopt de vergunningverlening vertraging op of is de warmtevraag in de gebouwde omgeving nog complex. Geothermie Nederland wil daarom dat de realisatietermijn van de SDE++ subsidie wordt verlengd van vier naar zes jaar.

Wijziging van Mijnbouwwet
In februari is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een aantal aanpassingen van de Mijnbouwwet om geothermie beter mogelijk te maken. Er komt wel een wettelijk verbod om te boren naar aardwarmte in gebieden die bestemd zijn voor de winning van drinkwater uit grondwater.

Voorzitter Hans Bolscher van Geothermie Nederland ziet de wijziging van de Mijnbouwwet – die waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking treedt – als een steuntje in de rug vanuit de politiek. “Maar de overheid moet echt versnellen om die potentie voor duurzame warmte - juist nu - te kunnen realiseren.”

Infographic Geothermie cijfers 2021

MEER INFORMATIE
Bericht van Geothermie Nederland
H2O Actueel: wijziging Mijnbouwwet
H2O Actueel: ‘klaar voor sterke groei’
H2O Actueel: aardwarmte in 2020

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!