secundair logo knw 1

Foto: Geothermie Nederland

In 2021 is 6,4 petajoule aardwarmte geproduceerd. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor toen het om 6,2 petajoule ging. Volgens brancheorganisatie Geothermie Nederland blijft de enorme potentie van aardwarmte nog sterk onbenut.

De geothermiesector maakte vorig jaar eigenlijk een pas op de plaats, nadat in 2020 de toepassing van aardwarmte nog met 10 procent steeg. Slechts een handjevol projecten kwamen erbij. Aan het eind van 2021 waren er 24 locaties met in totaal 31 doubletten (zie infographic).

In deze aardwarmteputten wordt warm water gehaald uit de diepe ondergrond en daarna gebruikt als warmtebron voor woningen en bedrijven. Vervolgens wordt het afgekoelde water weer in de aarde opgeslagen.

Geothermie Nederland wijst erop dat het gebruik van aardwarmte momenteel een besparing oplevert van ruim 181 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. Dat is te vergelijken met het aardgasverbruik van de stad Eindhoven. De uitstoot van CO2 wordt zo met 342.000 kiloton teruggedrongen.

Realisatie van nieuwe projecten onzeker
De potentie van aardwarmte is enorm, stelt de brancheorganisatie. Hiermee kan ongeveer 25 procent van de warmtevraag in Nederland duurzaam worden ingevuld en zelfs meer dan 50 procent in de landbouw. Er zijn ruim zeventig projecten die de komende jaren willen starten. Daarvoor is het wel nodig dat subsidie, vergunningen en warmtevraag op tijd worden geregeld.

Dat blijkt een probleem gezien de negentien nieuwe projecten waarvoor al in 2021 de SDE++ subsidie (regeling voor de stimulering van duurzame energieproductie en klimaattransitie) is toegekend. Het is volgens Geothermie Nederland nog onzeker of zij tijdig van de grond komen. Bij deze projecten loopt de vergunningverlening vertraging op of is de warmtevraag in de gebouwde omgeving nog complex. Geothermie Nederland wil daarom dat de realisatietermijn van de SDE++ subsidie wordt verlengd van vier naar zes jaar.

Wijziging van Mijnbouwwet
In februari is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een aantal aanpassingen van de Mijnbouwwet om geothermie beter mogelijk te maken. Er komt wel een wettelijk verbod om te boren naar aardwarmte in gebieden die bestemd zijn voor de winning van drinkwater uit grondwater.

Voorzitter Hans Bolscher van Geothermie Nederland ziet de wijziging van de Mijnbouwwet – die waarschijnlijk op 1 januari 2023 in werking treedt – als een steuntje in de rug vanuit de politiek. “Maar de overheid moet echt versnellen om die potentie voor duurzame warmte - juist nu - te kunnen realiseren.”

Infographic Geothermie cijfers 2021

MEER INFORMATIE
Bericht van Geothermie Nederland
H2O Actueel: wijziging Mijnbouwwet
H2O Actueel: ‘klaar voor sterke groei’
H2O Actueel: aardwarmte in 2020

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.