secundair logo knw 1

Dit jaar werd in Finland gesproken over nieuwe ISO-normen voor PCR-methodes voor drinkwater. Nederland heeft voor twee projecten het projectleiderschap op zich genomen. Van één project, het opstellen van een ISO-norm voor kwaliteitseisen en validatie van Polymerase Chain Reaction (PCR)-methodes voor water (ISO/TS 16099), is Vitens projectleider. Deze leidende rol leidt tot verbreding van kennis over PCR-methodes.


door Adrie Atsma (Vitens) en Laura Mout (NEN)


Voor bijna alle drinkwatertesten die op het laboratorium worden uitgevoerd zijn normen opgesteld. In deze normen staan afspraken over bijvoorbeeld hoe een analysemethode moet worden uitgevoerd en aan welke (kwaliteits)criteria deze moet voldoen. Experts van Nederlandse drinkwaterlaboratoria zijn nauw betrokken bij het opstellen en up-to-date houden van deze gestandaardiseerde normen op nationaal (NEN) en internationaal vlak (ISO).

Het is belangrijk om invloed uit te oefenen op wat er in deze normen komt te staan, want deze zijn cruciaal voor de bedrijfsvoering en de kwaliteitsborging binnen Nederlandse waterlaboratoria en daarmee indirect ook voor de (drink)watersector.

Een van de thema’s waar Nederlandse experts in internationale normalisatietrajecten actief bij zijn betrokken, is de ontwikkeling van (moleculaire) microbiologische analysemethodes voor water (ISO/TC 147/SC 4 ‘Water quality – Microbiological methods’). Deze ISO-commissie heeft verschillende projecten waarin (nieuwe) ISO-normen worden ontworpen of worden herzien.

Elk project heeft een eigen internationale werkgroep die bestaat uit een projectleider, een secretaris en experts uit verschillende landen. Ieder jaar komen de leden van deze commissies bijeen om kennis te delen en discussies te voeren over wat er in de norm moet worden opgenomen. Dit jaar was deze bijeenkomst in Finland. Vanuit Nederland loopt de vertegenwoordiging in ISO/TC 147/SC 4 via de NEN-normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’.

Projectleider
Het bijzondere aan de bijeenkomst in Finland was dat Nederland voor twee projecten het projectleiderschap op zich heeft genomen. Van één project, het opstellen van een ISO-norm voor kwaliteitseisen en validatie van Polymerase Chain Reaction (PCR)-methodes voor water (ISO/TS 16099), is Vitens de projectleider.

In Nederland is veel praktische ervaring opgedaan met PCR-methodes en zijn er nationale richtlijnen over dit onderwerp opgesteld, die als leidraad zijn gebruikt voor het opstellen van ISO/TS 16099. Het doel is nu om richtlijnen op papier te zetten voor PCR-methodes die wereldwijd kunnen worden toegepast. Met deze norm kan de kwaliteit van een PCR-analysemethode worden verbeterd, wat ten goede komt aan de betrouwbaarheid van deze methode. PCR wordt nu al toegepast voor de detectie van micro-organismen (zoals E. coli en Legionella) en virussen (zoals COVID-19 of het norovirus).

Ter voorbereiding op de ISO-werkgroepvergadering is een schrijversgroep met Nederlandse experts vanuit het (drink)wateronderzoek aan de slag gegaan met het schrijven van een eerste concepttekst. Dit voorstel (28 pagina’s) werd begin dit jaar wereldwijd gedeeld met experts op het vlak van PCR. Zij konden de conceptnorm van commentaar voorzien. Er zijn meer dan 270 commentaren ingediend, een teken dat de internationale experts de inhoud van ISO/TS 16099 zeer serieus nemen.

Op 20 april 2023 was de eerste ISO-werkgroepvergadering in Finland waarin de commentaren met internationale experts zijn besproken. De aanwezige experts kwamen met name uit Europa, Noord-Amerika en Azië. De vergadering verliep gestructureerd, met presentaties en voorstellen waarin commentaren en voorstellen hierop werden toegelicht.

Groot succes
De vergadering in Finland was een groot succes, mede vanwege de goede voorbereiding en bereidwilligheid van experts om hieraan mee te werken. Wat blijkt is dat experts uit andere landen graag een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkeling van deze norm, mede omdat zij kennis in huis hebben over specifieke onderwerpen.

Inmiddels hebben zich meer internationale experts gemeld om deel te nemen aan deze ISO-werkgroep. Hiermee wordt bevestigd dat dit onderwerp (kwaliteitseisen en validatie voor PCR) leeft, niet alleen binnen Nederland, maar ook (ver) daarbuiten. Daar zijn wij als Nederlandse schrijversgroep1 erg trots op. Maar het echte werk begint nu pas.

Experts uit verschillende landen zullen nu hun ervaringen binnen de ISO-werkgroep gaan delen in verdiepende discussies over bijvoorbeeld de validatie van PCR-methoden. Dit leidt tot een verbreding van kennis over PCR-methodes, wat ook een mooie bijvangst is van dit project. En hiermee wordt ISO/TS 16099 naar verwachting een krachtige, betekenisvolle en breed gedragen norm waarin naast richtlijnen ook veel informatie komt te staan over PCR-methodes in water.


1) De Nederlandse schrijversgroep bestaat uit de experts Gabi van Pelt (AQZ), Gerhard Wubbels (WLN), Goffe Elsinga (KWR), Sander Heeman (AQUON), en Adrie Atsma (Vitens) als projectleider en Laura Mout (NEN) als consultant. De externe kosten voor de ontwikkeling van deze norm worden via Vewin gedragen door de Nederlandse drinkwatersector.


 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.