secundair logo knw 1

“We moeten ons opnieuw uitvinden”, zeggen Wim Drossaert en Rogier van der Sande in H2O juli. Drossaert is de baas van drinkwaterbedrijf Dunea, Van der Sande zwaait de scepter bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Beide bestuurders hebben elkaar gevonden in een visie op de toekomst. 

door Bert Westenbrink

DEF Van der Sande en Drossaert vk 180 Rogier van der Sande en Wim DrossaertEn die komt hierop neer: om de dichtbevolkte en kwetsbare delta van West-Nederland leefbaar te houden, moet er een tandje bij. Er zijn veel uitdagingen: energietransitie, zeespiegelstijging, bodemdaling, extreem weer, zoetwatervoorziening, verzilting, verstedelijking, digitalisering.

Je eigen ding blijven doen als waterbedrijf en hoogheemraadschap volstaat niet om deze uitdagingen aan te gaan. Dat moet gezamenlijk, waarbij ook buiten de watersector verbindingen moeten worden gelegd. 

De visie van Drossaert en Van der Sande zet de toon in de vernieuwingsdiscussie over integraal waterbeheer. Die raakt in een stroomversnelling.

Zo wordt het adagium dat een waterschap zich moet houden bij zijn kerntaken waterkwaliteit en waterveiligheid losgelaten in de nieuwe strategie van STOWA. Tot 2023 richt het kenniscentrum van de waterschappen zich op víjf thema’s: waterkwaliteit, waterveiligheid, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

In het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie, dat vorige maand werd gepresenteerd door minister Kajsa Ollongren, is een centrale rol weggelegd voor water als 'ordenend principe'. Ook voor de toekomstige inrichting van onze leefomgeving worden grote opgaven genoemd: klimaatadaptatie en energietransitie, sterke en gezonde steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Het combineren van deze opgaven vraagt een nieuwe manier van werken, zei Ollongren. En ze bedoelde: in goede samenwerking. Zoals Dunea en Rijnland nu in praktijk gaan brengen.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft in het vakblad het redactioneel

 

MEER INFORMATIE
STOWA legt accent meer op maatschappelijke thema’s
Water krijgt belangrijke plek in Nationale Omgevingsvisie

Dunea en Rijnland willen beweging voor vernieuwing starten
'We moeten ons opnieuw uitvinden'

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning