secundair logo knw 1

“We moeten ons opnieuw uitvinden”, zeggen Wim Drossaert en Rogier van der Sande in H2O juli. Drossaert is de baas van drinkwaterbedrijf Dunea, Van der Sande zwaait de scepter bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Beide bestuurders hebben elkaar gevonden in een visie op de toekomst. 

door Bert Westenbrink

DEF Van der Sande en Drossaert vk 180 Rogier van der Sande en Wim DrossaertEn die komt hierop neer: om de dichtbevolkte en kwetsbare delta van West-Nederland leefbaar te houden, moet er een tandje bij. Er zijn veel uitdagingen: energietransitie, zeespiegelstijging, bodemdaling, extreem weer, zoetwatervoorziening, verzilting, verstedelijking, digitalisering.

Je eigen ding blijven doen als waterbedrijf en hoogheemraadschap volstaat niet om deze uitdagingen aan te gaan. Dat moet gezamenlijk, waarbij ook buiten de watersector verbindingen moeten worden gelegd. 

De visie van Drossaert en Van der Sande zet de toon in de vernieuwingsdiscussie over integraal waterbeheer. Die raakt in een stroomversnelling.

Zo wordt het adagium dat een waterschap zich moet houden bij zijn kerntaken waterkwaliteit en waterveiligheid losgelaten in de nieuwe strategie van STOWA. Tot 2023 richt het kenniscentrum van de waterschappen zich op víjf thema’s: waterkwaliteit, waterveiligheid, klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

In het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie, dat vorige maand werd gepresenteerd door minister Kajsa Ollongren, is een centrale rol weggelegd voor water als 'ordenend principe'. Ook voor de toekomstige inrichting van onze leefomgeving worden grote opgaven genoemd: klimaatadaptatie en energietransitie, sterke en gezonde steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Het combineren van deze opgaven vraagt een nieuwe manier van werken, zei Ollongren. En ze bedoelde: in goede samenwerking. Zoals Dunea en Rijnland nu in praktijk gaan brengen.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft in het vakblad het redactioneel

 

MEER INFORMATIE
STOWA legt accent meer op maatschappelijke thema’s
Water krijgt belangrijke plek in Nationale Omgevingsvisie

Dunea en Rijnland willen beweging voor vernieuwing starten
'We moeten ons opnieuw uitvinden'

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...