0
0
0
s2smodern

Samen met provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en inwoners wil het Rijk de toekomstige inrichting van ons land verder bepalen. Dat staat in het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Water heeft hierin een belangrijke plek gekregen.

De NOVI is de langetermijnvisie van het kabinet op een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken presenteerde het stuk, dat tot stand is gekomen na samenspraak met onder andere de waterschappen, vandaag in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

Uitgangspunt is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang. Volgens de NOVI staat Nederland de komende dertig jaar voor een aantal grote opgaven: klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio’s en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Het combineren van deze opgaven vraagt een nieuwe manier van werken, aldus de minister. ''Niet van bovenaf opgelegd, maar in goede samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers. De NOVI biedt daarvoor een kader, geeft richting en maakt keuzes waar dat kan.’’

Regionaal maatwerk
Tegelijkertijd is er ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt, kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste regionaal worden gemaakt, meent Ollongren.

Op 21 nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Het waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid, inclusief vitale infrastructuur voor water en mobiliteit, is er daar een van. Evenals het waarborgen van een goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoetwater. ''Drinkwater is een eerste levensbehoefte.’’

Dirk Siert Schoonman vk 180 Dirk-Siert SchoonmanDirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is tevreden over de ontwerp-visie. ''De waterschappen zijn blij met de centrale plaats die water als ordenend principe inneemt in de NOVI, zoals bij het afwegingsprincipe ‘afwentelen voorkomen’.’’ Het kabinet wil problemen niet doorschuiven naar tijd of plaats.

Ontschotting
Het is volgens Schoonman duidelijk dat Nederland te klein is om opgaven sectoraal, naast elkaar of als enkele overheidslaag op te pakken. ''Het werken als één overheid is echter een grote uitdaging en zal in de uitvoering veel aandacht vragen’’, meent hij. ''Het vergt onder andere verregaande ontschotting van beleid en van financiële middelen.’’

Het is de bedoeling dat de komende maanden een maatschappelijk debat plaatsvindt naar aanleiding van de ontwerp-NOVI. Vanaf eind augustus kunnen zienswijzen worden ingediend en start een informatieronde langs alle provincies. Eind van dit jaar wordt de NOVI dan vastgesteld.

 

MEER INFORMATIE
Website Nationale Omgevingsvisie
Kamerbrief bij Ontwerp Nationale Omgevingsvisie
Reactie Unie van Waterschappen

 

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.