Marc Bierkens, hoogleraar geografische hydrologie aan de Universiteit Utrecht, is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Marc Bierkens 180 vk Marc BierkensMet Bierkens treden nog 17 andere wetenschappers toe tot de Akademie, waarvan circa 600 vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines lid zijn. Op maandag 30 oktober 2023 worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd. Een lidmaatschap is voor het leven.

Bierkens is de internationale expert in het ontwikkelen van kwantitatieve modellen in de grootschalige hydrologie. Hij houdt zich bezig met de vraag of er in de toekomst genoeg water beschikbaar zal zijn. Uit zijn onderzoek blijkt dat het onttrekken van grondwater voor menselijk gebruik in veel landen niet duurzaam gebeurt.

Begrip van waterstromen is niet alleen belangrijk voor gebruik van drinkwater en voor landbouw, maar ook voor het begrijpen en voorspellen van droogtes, overstromingen, het zout worden van zoet water, en het behoud van zoetwaterecosystemen.

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.