Maarten van Aalst wordt de nieuwe hoofddirecteur van het KNMI. Hij wordt tevens Chief Science Officer van het meteorologisch instituut.

Maarten van Aalst 180 vk Maarten van AalstDe benoeming is bekrachtigd door de ministerraad. Van Aalst (1974) gaat 1 februari 2023 aan de slag en volgt dan Gerard van der Steenhoven op, die na negen jaar heeft het einde van zijn benoemingstermijn bereikt. Van Aalst vormt samen Myriam van Rooij de directie van het KNMI. Hij blijft daarnaast actief als deeltijdhoogleraar.

Van Aalst is op dit moment directeur van het International Red Cross Red Crescent Climate Centre. Ook bekleedt hij de Prinses Margrietleerstoel voor het vergroten van de weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering aan de faculteit Geo-informatiewetenschappen en aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente.

Als Coordinating Lead Author is hij verbonden aan het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), voorts is hij lid van de European Scientific Advisory Board on Climate Change en hoofdredacteur van het wetenschappelijke tijdschrift Climate Risk Management. Eerder adviseerde hij onder meer de Wereldbank, de OESO, en verschillende VN-organisaties over hoe om te gaan met risico’s van een veranderend klimaat.

Op 31 januari 2023 neemt Van der Steenhoven afscheid van het KNMI. Hij zal daarna werkzaam zijn als adviseur binnen de Rijksoverheid op het grensvlak van kennis en beleid. Meer in het bijzonder zal hij zich bezighouden met diverse adviesraden, het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) en zijn leerstoel aan de Universiteit Twente.

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!