secundair logo knw 1

Donné Slangen wordt directeur-generaal Natuur en Visserij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De benoeming gaat 1 januari 2023 in.

donne slangen 180 vk Donné SlangenDe ministerraad stemde in met de voordracht van Slangen op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het directoraat-generaal Natuur en Visserij, waar Slangen leiding aan gaat geven, streeft naar 'een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren, optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn en duurzame en concurrerende visserijketens'. Ook coördineert het DG de uitvoering van het klimaatbeleid voor de sector Landbouw en Landgebruik en richt het zich op NOVI-onderwerpen en andere ruimtelijke ordeningsdossiers, anders dan het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Slangen was van 2012 tot 2018 directeur Omgeving, Communicatie en Strategie Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder andere directeur Regionale bereikbaarheid en Veilig transport bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en directeur Beleidsprogramma versnelling besluitvorming infrastructuur bij de toenmalige ministeries van VenW en VROM.

Slangen studeerde Economische geografie aan de Universiteit Utrecht.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.