secundair logo knw 1

Zijn benoeming tot hoogheemraad was tijdelijk, maar Bas Knapp blijft nu dagelijks bestuurder van het Hoogheemraadschap van Rijnland tot de waterschapsverkiezingen in 2023. De VVD-fractie in de verenigde vergadering heeft daartoe besloten.

Bas Knapp 180 vk Bas Knapp

Er is voor gekozen om Knapp te laten zitten om de continuïteit in college van dijkgraaf & hoogheemraden te behouden, aldus een toelichting op het besluit. Continuïteit is van belang voor de onderwerpen in de portefeuille Waterveiligheid die Knapp in beheer heeft, zo wordt gesteld. Dit betreft onder andere de onderwerpen kust, waterkeringen, klimaatbestendige stad en digitalisering.

Knapp heeft aangegeven bereid te zijn om deze functie te blijven vervullen. Hij verving afgelopen juni Ineke van Steensel die vanwege gezondheidsredenen tijdelijk terugtrad als hoogheemraad bij Rijnland. Van Steensel is inmiddels hersteld en zij keert op korte termijn terug als lid van de verenigde vergadering. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!