Tussen 1994 en 2017 smolt er wereldwijd 28 biljoen ton ijs. Dat stellen Britse onderzoekers op basis van een analyse van satellietbeelden en het gebruik van modellen. “Maatregelen om klimaatverandering te beperken en voorbereiding op de gevolgen van zeespiegelstijging worden steeds urgenter”, reageert klimaatwetenschapper Marjolijn Haasnoot.

Onderzoekers van de universiteiten van Leeds, Edinburgh en het University College London publiceerden hun bevindingen in het artikel Earth's ice imbalance. Hun onderzoek laat zien dat 60% van het verloren gegane ijs in het noordelijk halfrond gesmolten is en de rest in de zuidelijke hemisfeer. Ze bekeken zowel de ijsmassa van ijskappen als die van gletsjers.

Zwartste scenario
Andrew Shepherd 180 vk Andrew ShepherdIn een begeleidend interview met de Britse krant The Guardian stelt Andrew Shepherd, hoogleraar aan de Universiteit van Leeds en betrokken bij het onderzoek, dat “de afname van het ijs op het aardoppervlak overeenkomt met het zwartste scenario van de Intergouvernementele Werkgroep Klimaatverandering.” Ook concluderen de Britse onderzoekers dat er een versterkend effect optreedt door het smelten van de grote hoeveelheden ijs: zonnestralen worden minder weerkaatst door het aardoppervlak. Daardoor zal de aarde nog sneller opwarmen.

Steeds urgenter
marjolijn haasnoot 180 vk Marjolijn HaasnootVolgens Marjolijn Haasnoot bevestigen deze, en andere recente wetenschappelijke bevindingen, dat de klimaatverandering letterlijk nu aan het gebeuren is. Haasnoot is senior onderzoeker bij Deltares, Associate Professor aan de Universiteit Utrecht en lead author van het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties. “Het was al urgent en het wordt alleen maar urgenter.”

Meerdere onderzoeken
Er was lang onduidelijkheid over de mate en snelheid waarin de zeespiegel extra is gestegen en zal stijgen door de processen op met name de poolkappen, maar ook in het hooggebergte. Haasnoot: “Dit onderzoek, dat voor het eerst het smelten van ijs op integrale wijze in kaart brengt, maakt aan veel onduidelijkheid een einde. Dat geldt ook voor de andere papers die vorige week zijn verschenen: over het verlies van ijsmassa in Groenland en het onderzoek naar de oorzaken van zeespiegelstijging de afgelopen eeuw.”

Zien het gebeuren
De onderzoeken laten volgens Haasnoot de klimaatverandering in actie zien. “Maar dat zien we ook om ons heen, met de droogte en de hitte van de afgelopen periode. We zien dat klimaatverandering steeds sneller gaat en begrijpen de achterliggende fenomenen steeds beter. Deze onderzoeken brengen nieuwe kennis en laten zien dat we niet over abstracte toekomstscenario’s praten, maar over iets tastbaars dat nu in de wereld gebeurt.”

Actie
Volgens Haasnoot is het daarom tijd voor actie, zowel in Nederland als daar buiten. De acties die ze voorstelt zijn tweeledig. Allereerst blijft het beperken van klimaatverandering. “Hoewel klimaatverandering aan het gebeuren is, blijft het belangrijk om de oorzaken er van te bestrijden. Dat kan ook nog steeds. Dit is extra belangrijk voor laaggelegen gebieden. Het hoeft bij zeespiegelstijging niet meteen om meters te gaan, elke centimeter telt. Wereldwijd zitten er steeds meer gebieden, en daarmee mensen, in de gevarenzone.”

Bescherming
Daarnaast is het, zo zegt Haasnoot, ook nodig om door te gaan met de voorbereidingen om de kustgebieden te beschermen tegen de zeespiegelstijging. In Nederland gebeurt dat met name binnen het Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Deltaprogramma. Maar ook wereldwijd ziet Haasnoot steeds meer landen in actie komen. “Omdat we de klimaatverandering nog kunnen beperken, blijven we rekening houden met een bandbreedte als het gaat om de stijging van de zeespiegel. Maar als het niet lukt om de oorzaken te beperken, en tot nu toe is er weinig dat daar op wijst, wordt het zwartste scenario steeds realistischer.”

 

LEES OOK
Het artikel Earth’s ice imbalance (pdf)
Interview met Andrew Shepherd in The Guardian
Onderzoek naar verlies ijsmassa Groenland
Onderzoek naar achtergronden zeespiegelstijging
H2O-bericht: Zeespiegelstijging: nu verkennen welke maatregelen straks nodig zijn

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!