Duurzame energie opwekken en natuurwaarden een kwaliteitsimpuls geven, dat kan tegelijkertijd. Zo blijkt uit een verkenning van onderzoeksinstituut Deltares en adviesbureau Bureau Waardenburg.

In opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Medemblik onderzochten Deltares en Bureau Waardenburg of het mogelijk is zowel de natuur op te waarderen als zonnepanelen op water te plaatsen en zo duurzame energie op te wekken.

Energie en natuur combineren
De onderzoekers keken naar de huidige Wieringerhoek, en dat is niet toevallig. In het kader van de Programmatische Aanpak Grote Wateren is het de bedoeling dat de ecologische kwaliteit van het IJsselmeer verbeterd. Tegelijkertijd zijn gemeenten en provincie bezig met de duurzame energietransitie. Sacha de Rijk van Deltares: “De vraag die aan ons werd gesteld, was daarom of het mogelijk was die twee elementen te combineren. De gedachte daarachter is natuurlijk logisch. Ruimte in Nederland is schaars en zowel het opwekken van duurzame energie als de natuur hebben ruimte nodig.”

Zonne-atollen
Volgens de onderzoekers van Deltares en Bureau Waardenburg zijn die mogelijkheden er dus wel degelijk. Ze kwamen tot de conclusie dat de aanleg van vier zonne-atollen voor de Noord-Hollandse kust van het IJsselmeer in de Wieringerhoek zal leiden tot positieve ecologische effecten en het opwekken van duurzame energie om aan de behoeften te voldoen.

Ringdijk met ondiep water in het midden
Door een ringdijk aan te leggen en in het midden van die ringdijk ruimte te maken voor ondiep water, wordt volgens De Rijk ruimte gecreëerd voor de zonnepanelen en voor de natuur. De atollen staan in open verbinding met het IJsselmeer. “Op het IJsselmeer kan het behoorlijk spoken. De aanleg van ringdijken zorgt voor een luwe omgeving, waarin zonnepanelen veilig hun werk kunnen doen.”

Op en rond de atollen
In het model van Deltares en Bureau Waardenburg zou genoeg energie opgewekt worden als 50% van het water met zonnepanelen bedekt wordt. De rest is dan ruimte voor de natuur. “Overigens is ook tussen de Wieringermeerdijk en de atollen, en in de luwte van de ringdijken aan de oostzijde, ruimte voor ondieptes met oevervegetatie, waterplanten en mosselen, waarop watervogels van diverse soorten voedsel kunnen vinden.”

Vegetatie en vissen
Het idee van De Rijk en haar collega’s is nog nergens in de praktijk getest. Dat betekent niet dat de onderzoekers over een nacht ijs zijn gegaan. “Omdat het water ondiep is gemaakt, dringt het licht er tot de bodem door. We weten dat dit goed is voor de vegetatie. Dat maakt het gebied vervolgens weer aantrekkelijk voor bijvoorbeeld jonge vissen en overwinterende vis. Of vissen de atollen vervolgens weten te vinden, dat zou je in de praktijk uit moeten testen. Maar we weten dat zonne-atollen ruimte geven om energie op te wekken en we weten welke positieve effecten luwe en ondiepe wateren hebben op planten en dieren.”

 

MEER INFORMATIE
Zonne-atollen geven ruimte aan natuur en duurzame energie - een verkenning

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Pieter den Besten · 1 years ago
  Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?
 • This commment is unpublished.
  Mandy · 1 years ago
  Ach ach....wat een idioterie 'op het IJsselmeer kan t behoorlijk spoken', dus dempen we de boel????
  Duizenden en duizenden watersporters weten alles van het IJsselmeer, vissers die er dagelijks hun brood verdienen, weten alles van het IJsselmeer.
  Deze flauwekul is gewoon bedoeld om de boel tzt dicht te gooien!!!!
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!