0
0
0
s2smodern

Meer duurzame energie opwekken, meer samenwerken met de omgeving en meer aandacht voor het terugdringen van broeikasgassen: voor de waterschappen betekent het Klimaatakkoord dat zij de lat voor zichzelf nog iets hoger leggen. 

''We zijn al behoorlijk aan de slag, maar de opgave wordt nog groter. Dan kun je niet wegkijken’’, stelt Rafael Lazaroms, programmamanager energie bij de Unie van Waterschappen.

Rafael Lazaroms 180 vk Rafael Lazaroms

Eind vorige week stemden de 21 waterschappen unaniem in met het Klimaatakkoord. Daarin maken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken om de opwarming van de aarde te beperken.

De waterschappen zijn al een jaar of tien bezig met maatregelen op het gebied van energie en de reductie van broeikasgassen, zegt Lazaroms. Op dit moment produceren ze bijvoorbeeld al bijna 120 miljoen kuub biogas uit rioolslib. ''Met het Klimaatakkoord bouwen we hierop voort. We leggen de lat voor onszelf nog wat hoger en we verbreden het aandachtsgebied.’’

Aquathermie
Zo wil de sector als geheel in 2025 100 procent energieneutraal zijn. Tot nu toe was het doel 40 procent energieneutraal in 2020. Elk waterschap kan hierin overigens eigen keuzes maken, benadrukt Lazaroms. In de jaarlijkse Klimaatmonitor worden de prestaties in beeld gebracht. ''Het gaat erom dat wij gezamenlijk met bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie op 100 procent uitkomen.’’

Daarnaast willen de waterschappen hun terreinen ter beschikking stellen aan bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties voor het opwekken van zonne- of windenergie. Het betreft de grond rondom rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterbergingsterreinen, waterkeringen of oppervlaktewater.

Met gemeenten en woningcorporaties willen ze afspraken maken over het benutten van afvalwater en oppervlaktewater voor de verwarming van woonwijken als alternatief voor aardgas, de zogenaamde aquathermie. ''Die heeft een enorme potentie’’, meent Lazaroms.

Veenweiden
De verbreding zit hem volgens de Unie-man in de deelname van alle waterschappen in de dertig Regionale Energiestrategieën, in de aandacht voor niet-energiegerelateerde CO2, bijvoorbeeld uit veenweiden en natuurgebieden, en in afspraken over duurzame uitbesteding bij grond-, weg- en waterbeheer, mobiliteit en transport.

''De waterschappen zijn tot nu toe geneigd vooral achter de eigen hekken te blijven. Maar we moeten echt breder gaan kijken, want we staan met z’n allen voor een behoorlijke opgave’’, waarschuwt hij.

De Unie ziet voor zichzelf een belangrijke taak in het bieden van een ondersteuningsprogramma. Zo zijn er al verschillende expertgroepen rond bijvoorbeeld windenergie en zone-energie, worden handreikingen gemaakt en onderzoeksvragen uitgezet. ''Het is niet de bedoeling dat het wiel op 21 plekken opnieuw wordt uitgevonden.’’

Zorgen
Ook lobbyt de overkoepelende organisatie voor aanpassing van de wetgeving, zodat waterschappen meer ruimte krijgen om zelf energie te produceren. Daarmee kunnen ze een deel van hun investeringen terugverdienen.

Wat alles gaat kosten en hoe dat betaald gaat worden, is nog niet duidelijk. Daarover waren op de vergadering ook wel de nodige zorgen, vertelt Lazaroms. ''Over de noodzaak van de maatregelen is geen discussie, maar het is wel duidelijk dat die de nodige investeringen en menskracht gaan vragen. Niemand heeft nog in beeld hoeveel dat precies zal zijn.’’

 

MEER INFORMATIE
Waterschappen ondersteunen Klimaatakkoord
Klimaatakkoord: ruimte om energie te produceren
Website Klimaatakkoord

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.