secundair logo knw 1

Op de Waddenzeedijk heeft Wetterskip Fryslân een proef gedaan met CO2-neutraal maaien. Foto Wetterskip/Daniël Hartog

Meer duurzame energie opwekken, meer samenwerken met de omgeving en meer aandacht voor het terugdringen van broeikasgassen: voor de waterschappen betekent het Klimaatakkoord dat zij de lat voor zichzelf nog iets hoger leggen. 

''We zijn al behoorlijk aan de slag, maar de opgave wordt nog groter. Dan kun je niet wegkijken’’, stelt Rafael Lazaroms, programmamanager energie bij de Unie van Waterschappen.

Rafael Lazaroms 180 vk Rafael Lazaroms

Eind vorige week stemden de 21 waterschappen unaniem in met het Klimaatakkoord. Daarin maken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken om de opwarming van de aarde te beperken.

De waterschappen zijn al een jaar of tien bezig met maatregelen op het gebied van energie en de reductie van broeikasgassen, zegt Lazaroms. Op dit moment produceren ze bijvoorbeeld al bijna 120 miljoen kuub biogas uit rioolslib. ''Met het Klimaatakkoord bouwen we hierop voort. We leggen de lat voor onszelf nog wat hoger en we verbreden het aandachtsgebied.’’

Aquathermie
Zo wil de sector als geheel in 2025 100 procent energieneutraal zijn. Tot nu toe was het doel 40 procent energieneutraal in 2020. Elk waterschap kan hierin overigens eigen keuzes maken, benadrukt Lazaroms. In de jaarlijkse Klimaatmonitor worden de prestaties in beeld gebracht. ''Het gaat erom dat wij gezamenlijk met bijvoorbeeld het opwekken van duurzame energie op 100 procent uitkomen.’’

Daarnaast willen de waterschappen hun terreinen ter beschikking stellen aan bijvoorbeeld lokale energiecoöperaties voor het opwekken van zonne- of windenergie. Het betreft de grond rondom rioolwaterzuiveringsinstallaties, waterbergingsterreinen, waterkeringen of oppervlaktewater.

Met gemeenten en woningcorporaties willen ze afspraken maken over het benutten van afvalwater en oppervlaktewater voor de verwarming van woonwijken als alternatief voor aardgas, de zogenaamde aquathermie. ''Die heeft een enorme potentie’’, meent Lazaroms.

Veenweiden
De verbreding zit hem volgens de Unie-man in de deelname van alle waterschappen in de dertig Regionale Energiestrategieën, in de aandacht voor niet-energiegerelateerde CO2, bijvoorbeeld uit veenweiden en natuurgebieden, en in afspraken over duurzame uitbesteding bij grond-, weg- en waterbeheer, mobiliteit en transport.

''De waterschappen zijn tot nu toe geneigd vooral achter de eigen hekken te blijven. Maar we moeten echt breder gaan kijken, want we staan met z’n allen voor een behoorlijke opgave’’, waarschuwt hij.

De Unie ziet voor zichzelf een belangrijke taak in het bieden van een ondersteuningsprogramma. Zo zijn er al verschillende expertgroepen rond bijvoorbeeld windenergie en zone-energie, worden handreikingen gemaakt en onderzoeksvragen uitgezet. ''Het is niet de bedoeling dat het wiel op 21 plekken opnieuw wordt uitgevonden.’’

Zorgen
Ook lobbyt de overkoepelende organisatie voor aanpassing van de wetgeving, zodat waterschappen meer ruimte krijgen om zelf energie te produceren. Daarmee kunnen ze een deel van hun investeringen terugverdienen.

Wat alles gaat kosten en hoe dat betaald gaat worden, is nog niet duidelijk. Daarover waren op de vergadering ook wel de nodige zorgen, vertelt Lazaroms. ''Over de noodzaak van de maatregelen is geen discussie, maar het is wel duidelijk dat die de nodige investeringen en menskracht gaan vragen. Niemand heeft nog in beeld hoeveel dat precies zal zijn.’’

 

MEER INFORMATIE
Waterschappen ondersteunen Klimaatakkoord
Klimaatakkoord: ruimte om energie te produceren
Website Klimaatakkoord

 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).