secundair logo knw 1

De waterschappen stemmen unaniem in met het Klimaatakkoord. Met hun ondersteuning beloven de eenentwintig waterschappen om zich in te zetten om doelen uit het Klimaatakkoord te halen.

Het Klimaatakkoord maakt deel uit van het Nederlandse klimaatbeleid. Het akkoord werd gesloten tijdens het Klimaatberaad, een overleg tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland met als doel om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het centrale doel van het Klimaatakkoord is 49% reductie van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben afspraken gemaakt over de maatregelen die de komende 10 jaar genomen zullen gaan worden om de klimaatdoelen te halen.

Aan alle deelnemende partijen van het beraad, waaronder de waterschappen, was gevraagd het akkoord te bekrachtigen met een handtekening. Een groot aantal branche-organisaties, bedrijven en instellingen gingen de waterschappen de afgelopen tijd al voor.

Ambities waterschappen
Waterschappen hebben eerder al eigen duurzame doelstellingen geformuleerd. Ze willen de uitstoot van CO2 reduceren door biogas opwekking en door het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens. In 2025 willen de waterschappen 100% energieneutraal zijn.

Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord geven de waterschappen aan de urgentie van het klimaatprobleem te onderkennen en beloven ze zich in te zetten om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).