secundair logo knw 1

Kribben bij laagwater Waal boven Rijn | Beeldbank Rijkswaterstaat Martin van Lokven

De waterafvoer in de Rijn daalt eind volgende week naar mogelijk 660 m3/s bij een waterstand van 6,5 meter. Daarmee zou de stand onder die van 2018 kunnen zakken, schrijft Alphons van Winden op de site Waterpeilen.nl. En als de droogte aanhoudt zou de stand in de laatste week van augustus kunnen zakken tot 6,4 meter. “De allerlaagste afvoer ooit, 620 m3/s uit 1947, bereken we voorlopig nog niet, maar we komen er dichtbij in de buurt”, schrijft Van Winden.

De voorspellingen worden gedaan met een slag om de arm, want als regen valt in het stroomgebied van de Rijn kan de daling minder groot zijn. De kans daarop is evenwel niet groot. Het hogedrukgebied dat al weken zorgt voor hetzelfde weerpatroon met droogte en hoge temperaturen verschuift naar Scandinavië, maar regen in het stroomgebied wordt deze week niet verwacht, aldus de analyse op Waterpeilen.nl.

Neerslagtekort
Het hogedrukgebied zorgt nog voor minstens een week voor warm weer, met tropische temperaturen. “Samen met veel zon zorgt dat voor veel verdamping, waardoor ook het neerslagtekort sterk toe zal nemen.”

De Rijn is de afgelopen week gedaald van ca 6,9 meter bij Lobith aan het begin van de vorige week naar 6,75 meter op dit moment. De afvoer daalde van ca 850 naar 780 m3/s. De daling stagneerde even door buien die eind vorige week vielen in het stroomgebied van de Moezel en later de Alpen, maar zet nu weer door. Van 740 m3/s naar 710 m3/s naar 680 m3/s en mogelijk 660 m3/s, zo is de verwachting. Daarmee nadert de afvoer de allerlaagste afvoer in 1947 van 620 m3/s.

De gemeten afvoer van de Maas bij Maastricht schommelt al de hele week rond 25 m3/s en voorlopig verandert dat niet, aldus Waterpeilen.

Door de lage waterstanden in Rijn en Maas ondervindt de scheepvaart steeds meer hinder. Schepen varen met minder lading, passeren wordt steeds lastiger door smalle vaargeulen. Schippers krijgen wel een laagwatertoeslag als compensatie voor de lading die ze niet kunnen vervoeren. 

Waterschappen
Waterschappen nemen nieuwe maatregelen. Zo pompte Zuiderzeeland afgelopen weekend water uit het Markermeer naar het Veluwemeer, om het waterpeil op niveau te houden in het randmeer.


In het westen staan maatregelen in het teken van de verzilting. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zag door verhogen van de waterpeilen in Nieuwerkerk aan de IJssel het water over de dijk aan de Ringvaart lopen. “Voor de dijk is dit geen probleem want de dijk heeft een sterk kleidek. Om lokaal wateroverlast te voorkomen hebben we de top van de dijk verhoogd met een zak gevuld met water”, schrijft het hoogheemraadschap.

Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf dinsdag 9 augustus een urenverbod in voor het gebruik van oppervlaktewater. Deze 'uitzonderlijke maatregel' geldt van 07.00 tot 19.00 uur in het hele werkgebied van Brabantse Delta. Uitzondering op het verbod betreft het koelen van fruitboomgaarden en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee, schrijft het waterschap, dat voor een groot deel van het werkgebied al een totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater had ingesteld.

Er wordt door waterschappen op meerdere locaties gewaarschuwd voor blauwalgen.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is sinds 3 augustus opgeschaald naar niveau 2. De LCW komt op 10 augustus weer bij elkaar.

 

LEES OOK
H2O Actueel: Nu feitelijk watertekort, mogelijk snel nieuwe maatregelen voor waterverdeling 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....