De Zeeuwse gemeente Hulst is akkoord gegaan met het plan van aanpak van Rijkswaterstaat voor de vervuilde dijk bij Perkpolder. Hierdoor hoeft de thermisch gereinigde grond (TGG) die risicovolle stoffen bevat, niet te worden weggehaald. Boeren in de omgeving zijn er niet gerust op en willen sanering.

Het probleem van de verontreinigde zeedijk bij het buurtschap Perkpolder speelt al geruime tijd. Voor de aanleg van de nieuwe dijk zo’n zeven jaar geleden gebruikte Rijkswaterstaat thermisch gereinigde grond, maar al vrij snel werd duidelijk dat hierin zware metalen en zouten zitten. Deze stoffen horen niet in de TGG thuis en leveren een risico voor grond- en oppervlaktewater op. Volgens onderzoeken is er momenteel geen gevaar voor de volksgezondheid en de natuur.

Een oplossing liet op zich wachten, waardoor de gemeente Hulst een dwangsom oplegde aan Rijkswaterstaat om ervoor te zorgen dat er uiterlijk op 1 juli 2022 een plan van aanpak zou zijn. Dat plan kwam er en het college van burgemeester en wethouders is vlak voor Kerst akkoord gegaan. De TGG mag blijven liggen en hoeft dus niet te worden afgegraven, zoals eerder wel bij de Westdijk in Bunschoten gebeurde.

Drie maatregelen door Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat wil met drie concrete maatregelen de situatie onder controle houden en verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving voorkomen. Het systeem van kwelsloot en kwelfilters blijft in werking. Dat zorgt voor het afvoeren van eventuele vervuiling uit de TGG. Ook worden de kwelfilterputten direct aangesloten op een verzamelbuis, waardoor diep kwelwater rechtstreeks naar de Westerschelde kan worden afgevoerd. Verder blijft Rijkswaterstaat de situatie monitoren.

De gemeente heeft de maatregelen laten beoordelen door specialisten en vindt deze voldoende. De dwangsom is nu van tafel. Hulst vraagt Rijkswaterstaat wel om een aantal aanvullende acties voor een goede werking van de kwelfilterputten en een alerte monitoring. Er moet een eeuwigdurend beheer van dit systeem worden vastgelegd, aldus de Zeeuwse gemeente. Daarom wordt gevraagd om een monitoringsplan, een onderhoudsplan en een inspectieplan.

Als op een gegeven moment uit de monitoring blijkt dat de resultaten anders zijn dan verwacht, treft de rijksoverheid aanvullende maatregelen. Dit is volgens de gemeente afgesproken.

Sanering bepleit door boeren
Boeren uit de omgeving en de lokale Stichting Schone Polder hebben weinig fiducie in de aanpak van Rijkswaterstaat en willen dat de TGG direct wordt opgeruimd, aldus een bericht van Nieuwe Oogst. Volgens hen wordt maar een deel van de vervuiling afgevangen.

Er loopt op het ogenblik een procedure bij de Raad van State. De zitting is voor 19 januari gepland en de uitspraak wordt in de weken daarna verwacht.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!