secundair logo knw 1

Luchtopname uit 2015 van de aanleg van de dijk bij Perkpolder I Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

De Zeeuwse gemeente Hulst is akkoord gegaan met het plan van aanpak van Rijkswaterstaat voor de vervuilde dijk bij Perkpolder. Hierdoor hoeft de thermisch gereinigde grond (TGG) die risicovolle stoffen bevat, niet te worden weggehaald. Boeren in de omgeving zijn er niet gerust op en willen sanering.

Het probleem van de verontreinigde zeedijk bij het buurtschap Perkpolder speelt al geruime tijd. Voor de aanleg van de nieuwe dijk zo’n zeven jaar geleden gebruikte Rijkswaterstaat thermisch gereinigde grond, maar al vrij snel werd duidelijk dat hierin zware metalen en zouten zitten. Deze stoffen horen niet in de TGG thuis en leveren een risico voor grond- en oppervlaktewater op. Volgens onderzoeken is er momenteel geen gevaar voor de volksgezondheid en de natuur.

Een oplossing liet op zich wachten, waardoor de gemeente Hulst een dwangsom oplegde aan Rijkswaterstaat om ervoor te zorgen dat er uiterlijk op 1 juli 2022 een plan van aanpak zou zijn. Dat plan kwam er en het college van burgemeester en wethouders is vlak voor Kerst akkoord gegaan. De TGG mag blijven liggen en hoeft dus niet te worden afgegraven, zoals eerder wel bij de Westdijk in Bunschoten gebeurde.

Drie maatregelen door Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat wil met drie concrete maatregelen de situatie onder controle houden en verspreiding van de verontreiniging naar de omgeving voorkomen. Het systeem van kwelsloot en kwelfilters blijft in werking. Dat zorgt voor het afvoeren van eventuele vervuiling uit de TGG. Ook worden de kwelfilterputten direct aangesloten op een verzamelbuis, waardoor diep kwelwater rechtstreeks naar de Westerschelde kan worden afgevoerd. Verder blijft Rijkswaterstaat de situatie monitoren.

De gemeente heeft de maatregelen laten beoordelen door specialisten en vindt deze voldoende. De dwangsom is nu van tafel. Hulst vraagt Rijkswaterstaat wel om een aantal aanvullende acties voor een goede werking van de kwelfilterputten en een alerte monitoring. Er moet een eeuwigdurend beheer van dit systeem worden vastgelegd, aldus de Zeeuwse gemeente. Daarom wordt gevraagd om een monitoringsplan, een onderhoudsplan en een inspectieplan.

Als op een gegeven moment uit de monitoring blijkt dat de resultaten anders zijn dan verwacht, treft de rijksoverheid aanvullende maatregelen. Dit is volgens de gemeente afgesproken.

Sanering bepleit door boeren
Boeren uit de omgeving en de lokale Stichting Schone Polder hebben weinig fiducie in de aanpak van Rijkswaterstaat en willen dat de TGG direct wordt opgeruimd, aldus een bericht van Nieuwe Oogst. Volgens hen wordt maar een deel van de vervuiling afgevangen.

Er loopt op het ogenblik een procedure bij de Raad van State. De zitting is voor 19 januari gepland en de uitspraak wordt in de weken daarna verwacht.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....