secundair logo knw 1

Luchtbeeld uit 2015 van de aanleg van de zeedijk Perkpolder I foto: Beeldbank Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Rijkswaterstaat moet uiterlijk op 1 juli 2022 met een concreet plan komen voor de verontreiniging in de dijk Perkpolder, waar bij de aanleg thermisch gereinigde grond (TGG) is gebruikt. Anders gaat de gemeente Hulst een dwangsom van vijf miljoen euro opleggen.

Hiermee geeft de Zeeuwse gemeente Hulst gedeeltelijk gehoor aan het handhavingsverzoek van vijf agrariërs in verband met de toepassing van thermisch gereinigde grond. Als alternatief voor zand is hiervan 275.000 kubieke meter gebruikt tijdens de aanleg van de nieuwe zeedijk bij het buurtschap Perkpolder. De dijk is in 2015 opgeleverd.

TGG is een mengsel van grond en andere materialen dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen. Daarna kan het opnieuw worden gebruikt. Dit bleek de afgelopen jaren tot milieuproblemen te leiden, zoals bij de dijk Perkpolder en ook de Westdijk in Bunschoten. Zo komen door uitspoeling van TGG zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terecht.

Niet voldaan aan zorgplicht
De agrariërs hadden de gemeente Hulst gevraagd om De Staat der Nederlanden te gelasten de dijk in Perkpolder af te graven. Dat heeft de gemeente afgewezen. “Alle ons ter beschikking staande rapporten geven aan dat er op dit moment geen sprake is van gevaar voor mens, dier en milieu. Daarom acht de gemeente het nu niet noodzakelijk om direct contact van de dijk met het omliggende gebied te voorkomen”, aldus de toelichting op de eigen site.

De gemeente Hulst legt wel aan de Staat een zogeheten ‘last onder dwangsom’ op, iets dat weinig voorkomt tussen overheden. De Staat – lees Rijkswaterstaat – moet op uiterlijk 1 juli 2022 een plan van aanpak presenteren, anders volgt er een dwangsom van vijf miljoen euro ineens. De motivatie: “De gemeente Hulst is van oordeel dat de Staat niet voldaan heeft aan de zorgplicht tot het nemen van maatregelen die redelijkerwijs hadden mogen worden gevergd.”

Piketpaaltje gezet
In het plan van aanpak moeten concrete maatregelen staan voor het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de verontreiniging en de directe gevolgen daarvan. Ook moet Rijkswaterstaat maatregelen opnemen om verdere verontreiniging te voorkomen.

Op het ogenblik is het niet duidelijk dat het verwijderen van de TGG de enige maatregel is om aan de wettelijke zorgplicht te kunnen voldoen, meldt de gemeente. “Om te bepalen wat de geëigende manier is om invulling te geven aan de zorgplicht, is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd.”

Rijkswaterstaat wil nog niet ingaan op het besluit van Hulst, totdat de juridische afdeling dit goed heeft bekeken. Wel gaf Rijkswaterstaat al eerder aan dat er in het tweede kwartaal van 2022 duidelijkheid moet zijn over hoe de verontreiniging door TGG het beste kan worden aangepakt. De gemeente Hulst wil met de last onder dwangsom ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat zich aan deze planning houdt, zegt burgemeester Jan-Frans Mulder in de Provinciale Zeeuwse Courant. “We zijn heel goed in gesprek met elkaar en trekken gezamenlijk op. Maar in de uitvoering gebeurt nog niets, daarom zetten we nu een ‘piketpaaltje’.”

MEER INFORMATIE
Toelichting gemeente Hulst op het besluit
Rijkswaterstaat over TGG in dijk Perkpolder
H2O Actueel: onderzoek RIVM naar TGG
H2O Actueel: sanering Westdijk in Bunschoten

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.