secundair logo knw 1

Luchtbeeld uit 2015 van de aanleg van de zeedijk Perkpolder I foto: Beeldbank Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Rijkswaterstaat moet uiterlijk op 1 juli 2022 met een concreet plan komen voor de verontreiniging in de dijk Perkpolder, waar bij de aanleg thermisch gereinigde grond (TGG) is gebruikt. Anders gaat de gemeente Hulst een dwangsom van vijf miljoen euro opleggen.

Hiermee geeft de Zeeuwse gemeente Hulst gedeeltelijk gehoor aan het handhavingsverzoek van vijf agrariërs in verband met de toepassing van thermisch gereinigde grond. Als alternatief voor zand is hiervan 275.000 kubieke meter gebruikt tijdens de aanleg van de nieuwe zeedijk bij het buurtschap Perkpolder. De dijk is in 2015 opgeleverd.

TGG is een mengsel van grond en andere materialen dat wordt verhit om organische verontreinigingen te verwijderen. Daarna kan het opnieuw worden gebruikt. Dit bleek de afgelopen jaren tot milieuproblemen te leiden, zoals bij de dijk Perkpolder en ook de Westdijk in Bunschoten. Zo komen door uitspoeling van TGG zware metalen en zouten in het grond- en oppervlaktewater terecht.

Niet voldaan aan zorgplicht
De agrariërs hadden de gemeente Hulst gevraagd om De Staat der Nederlanden te gelasten de dijk in Perkpolder af te graven. Dat heeft de gemeente afgewezen. “Alle ons ter beschikking staande rapporten geven aan dat er op dit moment geen sprake is van gevaar voor mens, dier en milieu. Daarom acht de gemeente het nu niet noodzakelijk om direct contact van de dijk met het omliggende gebied te voorkomen”, aldus de toelichting op de eigen site.

De gemeente Hulst legt wel aan de Staat een zogeheten ‘last onder dwangsom’ op, iets dat weinig voorkomt tussen overheden. De Staat – lees Rijkswaterstaat – moet op uiterlijk 1 juli 2022 een plan van aanpak presenteren, anders volgt er een dwangsom van vijf miljoen euro ineens. De motivatie: “De gemeente Hulst is van oordeel dat de Staat niet voldaan heeft aan de zorgplicht tot het nemen van maatregelen die redelijkerwijs hadden mogen worden gevergd.”

Piketpaaltje gezet
In het plan van aanpak moeten concrete maatregelen staan voor het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de verontreiniging en de directe gevolgen daarvan. Ook moet Rijkswaterstaat maatregelen opnemen om verdere verontreiniging te voorkomen.

Op het ogenblik is het niet duidelijk dat het verwijderen van de TGG de enige maatregel is om aan de wettelijke zorgplicht te kunnen voldoen, meldt de gemeente. “Om te bepalen wat de geëigende manier is om invulling te geven aan de zorgplicht, is nader onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt momenteel in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd.”

Rijkswaterstaat wil nog niet ingaan op het besluit van Hulst, totdat de juridische afdeling dit goed heeft bekeken. Wel gaf Rijkswaterstaat al eerder aan dat er in het tweede kwartaal van 2022 duidelijkheid moet zijn over hoe de verontreiniging door TGG het beste kan worden aangepakt. De gemeente Hulst wil met de last onder dwangsom ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat zich aan deze planning houdt, zegt burgemeester Jan-Frans Mulder in de Provinciale Zeeuwse Courant. “We zijn heel goed in gesprek met elkaar en trekken gezamenlijk op. Maar in de uitvoering gebeurt nog niets, daarom zetten we nu een ‘piketpaaltje’.”

MEER INFORMATIE
Toelichting gemeente Hulst op het besluit
Rijkswaterstaat over TGG in dijk Perkpolder
H2O Actueel: onderzoek RIVM naar TGG
H2O Actueel: sanering Westdijk in Bunschoten

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.