Nederland presenteert tijdens de zes maanden durende wereldtentoonstelling in Dubai allerlei innovaties en technologieën die te maken hebben met de verbinding van water, energie en voedsel. De blikvanger in het Nederlandse paviljoen is een hoge kegel waarop planten en paddenstoelen worden geteeld. Het water dat hiervoor nodig is, wordt uit woestijnlucht gehaald.

Na een uitstel met een jaar vanwege de coronacrisis is Expo 2020 Dubai – de naam is gehandhaafd – op 1 oktober officieel geopend. De wereldtentoonstelling duurt tot en met 31 maart 2022. Vrijwel alle landen doen mee en er worden miljoenen bezoekers verwacht. Het overkoepelende thema is Connecting minds, creating the future.

Paviljoen ontworpen als een biotoop
Het is de eerste wereldtentoonstelling in de Golfregio. In dit gebied liggen er volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken veel kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. De Golfstaten zijn geïnteresseerd in innovatieve oplossingen voor water, duurzame energie en voedselzekerheid en daarop wordt ingespeeld in het motto Uniting Water, Energy and Food voor de Nederlandse bijdrage.

Het Rotterdamse bureau V8 Architects heeft een circulair paviljoen met een eigen mini-klimaat ontworpen. Het paviljoen dat te vinden is in het duurzaamheidsdistrict van de expo, wordt binnenin gedomineerd door een achttien meter hoge kegel. Aan de buitenkant hiervan worden eetbare planten en aan de binnenkant paddenstoelen geteeld. Speciaal ontwikkelde gekleurde ‘glas in lood’ zonnepanelen met organisch materiaal wekken de energie op.

Foto: Jeroen Musch / V8 ArchitectsFoto: Jeroen Musch / V8 Architects

Water voor planten uit woestijnlucht gehaald
Ook voor de irrigatie van de planten is er een circulaire oplossing. Hiervoor wordt de door Ap Verheggen bedachte SunGlacier-techniek ingezet. Op het dak staat een installatie die dagelijks achthonderd liter water haalt uit woestijnlucht.

Verheggen wil met dit systeem bijdragen aan schoon water voor iedereen in de wereld. “Zonneschijn, zwaartekracht en lucht zijn overal op deze planeet aanwezig. Deze gratis componenten hebben we zo optimaal als mogelijk gebruikt om schoon en koud water uit de buitenlucht te winnen. Omdat onze apparaten zo efficiënt werken, kunnen ze ook worden aangesloten op zonne-energie systemen.”

Duurzaam systeem voor kraanwater
Holland Water is eveneens van de partij. Het mkb-bedrijf is officieel sponsor van het Nederlandse paviljoen en realiseerde de Holland Water Bar, samen met V8 Architects en distributiepartner Culligan. Hier wordt water uit de kraan geschonken, wat hoogst ongebruikelijk is in de Golfregio.

Dat is mogelijk met de door Holland Water ontwikkelde duurzame waterbehandelingstechniek HW Bifipro op basis van koper- en zilverionisatie. Bacteriën zoals legionella krijgen hierdoor geen kans, ook niet in het warme klimaat van Dubai. Ook aan de rest van de expo levert het bedrijf systemen.

In veel landen waaronder Dubai heeft kraanwater niet zo’n betrouwbaar imago, zegt oprichter Leo de Zeeuw van Holland Water. “Mensen zijn het gewend om niet uit de kraan te kunnen drinken en daardoor is flessenwater hier de norm. Dit brengt enorme distributielogistiek met zich mee, en daarmee significante CO2-uitstoot. Daarnaast zorgen de kunststofflessen en verpakkingen voor een gigantische plastic afvalberg en vervuiling van land en zee. Met onze waterbehandelingssystemen kunnen we een einde maken aan deze milieubelastende traditie.”

In 2022 themaweek over water
De komende zes maanden worden er allerlei activiteiten georganiseerd om Nederlandse ideeën en oplossingen voor het voetlicht te brengen. Zo zijn er diverse themaweken. Tussen 20 en 26 maart 2022 staat een week lang het thema ‘water’ centraal. Sprekers gaan dan in op duurzame watertechnologieën en innovatieve internationale partnerschappen. Begin november is er een Nederlandse handelsmissie naar de Verenigde Arabische Emiraten en Expo 2020 Dubai.

 

MEER INFORMATIE
Informatie door ministerie van Buitenlandse Zaken
Website Dutch Dubai
H2O Techniek: bijdrage van Holland Water
H2O Actueel (mei 2020): uitstel van expo
H2O Actueel (juni 2019): water belangrijk thema
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!