secundair logo knw 1

In de Gelderse Vallei gingen boeren (en beleidsmakers) op bodemcursus. Foto Vallei en Veluwe

Samen met agrariërs in de Gelderse Vallei heeft Waterschap Vallei en Veluwe de afgelopen drie jaar stappen gezet richting een duurzamer bodem- en watersysteem. Dat gebeurde in het kader van de Regio Deal Foodvalley. De eerste bevindingen liggen nu op tafel.

Alleen als beleidsmakers, agrariërs en kennisinstellingen samen leren, experimenteren en deel uitmaken van ‘lerende netwerken’, komt een duurzaam bodem- en watersysteem dichterbij, zo luidt de conclusie in de whitepaper waarin verslag wordt gedaan.

1409 Andrea SwenneAndrea Swenne"Wij als waterschap hebben heel veel belang bij goed bodembeheer", zegt projectleider Andrea Swenne van Vallei en Veluwe. "En de boeren ook, want dat zorgt voor meeropbrengst. Daar vinden wij elkaar."

In de Regio Deal Foodvalley werken negen partners samen aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. Als een van die partners is Vallei en Veluwe verantwoordelijk voor het ‘werkpakket’ Bodem- en waterkwaliteit. Dat betekent dat het waterschap, samen met belangenorganisatie LTO, letterlijk de boer op moest.

Het land op kruipen
"Voor ons was dat best zoeken", erkent Swenne. "Het is een andere rol, wij waren toch vooral de handhaver. We zijn het gesprek aangegaan om elkaar te vertrouwen. Want dat is nodig om de doelen te realiseren."

Goed bodembeheer is, aldus de whitepaper, de sleutel tot een toekomstbestendig waterbeheer. Een gezonde bodem helpt bij het vasthouden en zuiveren van water, maar ook bij het opslaan van koolstof, het tegengaan van hittestress, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van voedingsstoffen.

Swenne: "We staan aan de vooravond van een bijzondere tijd, waarin keuzes gemaakt zullen moeten worden. Het is van het grootste belang dat wij vanuit die watergang het land op kruipen."

Pilots en cursussen
In de Foodvalley, grofweg het gebied tussen Ede-Wageningen en Nijkerk, zijn de afgelopen jaren praktische pilots op boerenbedrijven gehouden en is kennis gedeeld via cursussen en leertafels. Daaraan deden bijna honderd boeren mee.

Een van die pilots was ‘Slim doorzaaien kruidenrijk grasland’, met een speciale doorzaaimachine waarmee het intensief bewerken van de bodem werd vermeden. Boeren konden eenmalig een mengsel krijgen om in te zaaien, vertelt Swenne. "Zulke laagdrempelige acties helpen om bewustzijn te creëren voor het belang van goed bodembeheer."

Dat is misschien ook wel de belangrijkste winst tot nu toe, want voor duidelijke conclusies over bodem- en waterbeheer zijn de pilots te beperkt en te kortdurend. De partijen hopen het programma, dat tot eind volgend jaar loopt, daarom te kunnen uitbreiden met onder andere een ‘fieldlab’, maar daarvan is de financiering nog niet rond.

Wantrouwen
Ook willen ze het aantal boeren dat meedoet graag vergroten. "Dat is nog best lastig", zegt Swenne. "Er is veel wantrouwen naar de overheid. Maar we zien in dit proces wel dat het vertrouwen groeit. Daarom is dat gesprek zo ontzettend waardevol."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.