secundair logo knw 1

Dom Bernardus zegent de Biomakerij in (foto: Waterschap De Dommel)

De Biomakerij van trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot is geopend. In de tropische plantenkas wordt het afvalwater gezuiverd om daarna te worden hergebruikt. De abdij heeft de Nederlandse primeur van deze ecologische zuiveringsmethode.

Abt Dom Bernardus zegende gisteren de Biomakerij in en opende daarmee de zuiveringsinstallatie. De Brabantse Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven is vermaard vanwege het brouwen van het bier La Trappe, maar er worden ook producten als chocolade, honing en kaas gemaakt. Dat levert jaarlijks bijna een miljoen kubieke meter afvalwater op.

Door de Biomakerij wordt het water niet meer afgevoerd naar de afvalwaterzuivering, maar hergebruikt voor de irrigatie van eigen grond, het besproeien van planten in de kwekerij en het omspoelen van bierflessen. Dat is nog niet meteen mogelijk. Het duurt een aantal maanden, voordat het gezuiverde water voldoende kwaliteit heeft voor gebruik op het domein van de abdij.

Honderd procent circulair
In het meinummer van het magazine H2O staat een artikel over de biologische zuiveringskas, toen nog in aanbouw. Broeder Isaac, de prior van de abdij, vertelt dat de monniken streven naar honderd procent circulair en daarvoor allerlei maatregelen nemen. “Wij zijn erg geïnspireerd door de gedachte: hoe geven we een schonere wereld door dan de wereld die we in handen hebben gekregen?”

Toen Waterschap De Dommel met het idee kwam van de zuiveringskas met tropische planten, was broeder Isaac snel overtuigd. “Ik vind het leuk en interessant dat we al het gebruikte water zelf gaan zuiveren. Dit komt dicht bij mijn passie die niets met geld verdienen te maken heeft, maar met de spirituele kant van het monnikenleven.”

Grote biodiversiteit
Het concept voor de zuiveringskas komt van het Hongaarse bedrijf Biopolus. In zestien tanks hangen de wortels van planten. Hieraan hechten zich de micro-organismen die het afvalwater zuiveren. Het afvalwater gaat er met grote snelheid doorheen, waarbij de toxische stoffen eruit worden gefilterd.

“Er worden meer dan drieduizend verschillende bacteriën gebruikt”, zegt István Koller, strategisch adviseur industrie bij Waterschap De Dommel. “De biodiversiteit is veel groter dan bij een traditioneel systeem met grote ronde bassins, waar zo’n zevenhonderd verschillende bacteriën het water zuiveren. Daarom is het biologische systeem robuuster. Andere voordelen zijn dat de methode minder energie verbruikt, minder slib produceert en minder oppervlak in beslag neemt.”

Glas-in-lood ramen
Aan het uiterlijk van de Biomakerij is veel aandacht besteed. Het fraaie gebouw is ontworpen door architect Thomas Rau, die erg met duurzaamheid bezig is. Bijzonder zijn de twee glas-in-lood ramen van Marc Mulders. De Tilburgse kunstenaar maakte de roosvensters van gerecycled glas, waarvoor hij veel materiaal op de zolder van de abdij vond. De kas wordt een plek voor ontmoeting en educatieve doeleinden.

De zuiveringskas bij abdij Koningshoeven trekt al veel belangstelling in de buitenwereld. Staatssecretaris Raymond Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwam in augustus op uitnodiging van de Unie van Waterschappen een kijkje nemen. Ook is de kas genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2018 in de categorie Schoon water. In het kader van het Europese onderzoeks- en innovatieproject NextGen wordt de Biomakerij gebruikt als een test- en demonstratiesite voor hightech watercirculaire oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen.

MEER INFORMATIE
Bericht van Waterschap De Dommel
Eerder bericht over de zuiveringskas
Nominaties voor Waterinnovatieprijs
Bericht over Europees project NextGen
H2O premium: Trappistenmonniken bouwen unieke zuiveringskas

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....