De Biomakerij van trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot is geopend. In de tropische plantenkas wordt het afvalwater gezuiverd om daarna te worden hergebruikt. De abdij heeft de Nederlandse primeur van deze ecologische zuiveringsmethode.

Abt Dom Bernardus zegende gisteren de Biomakerij in en opende daarmee de zuiveringsinstallatie. De Brabantse Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven is vermaard vanwege het brouwen van het bier La Trappe, maar er worden ook producten als chocolade, honing en kaas gemaakt. Dat levert jaarlijks bijna een miljoen kubieke meter afvalwater op.

Door de Biomakerij wordt het water niet meer afgevoerd naar de afvalwaterzuivering, maar hergebruikt voor de irrigatie van eigen grond, het besproeien van planten in de kwekerij en het omspoelen van bierflessen. Dat is nog niet meteen mogelijk. Het duurt een aantal maanden, voordat het gezuiverde water voldoende kwaliteit heeft voor gebruik op het domein van de abdij.

Honderd procent circulair
In het meinummer van het magazine H2O staat een artikel over de biologische zuiveringskas, toen nog in aanbouw. Broeder Isaac, de prior van de abdij, vertelt dat de monniken streven naar honderd procent circulair en daarvoor allerlei maatregelen nemen. “Wij zijn erg geïnspireerd door de gedachte: hoe geven we een schonere wereld door dan de wereld die we in handen hebben gekregen?”

Toen Waterschap De Dommel met het idee kwam van de zuiveringskas met tropische planten, was broeder Isaac snel overtuigd. “Ik vind het leuk en interessant dat we al het gebruikte water zelf gaan zuiveren. Dit komt dicht bij mijn passie die niets met geld verdienen te maken heeft, maar met de spirituele kant van het monnikenleven.”

Grote biodiversiteit
Het concept voor de zuiveringskas komt van het Hongaarse bedrijf Biopolus. In zestien tanks hangen de wortels van planten. Hieraan hechten zich de micro-organismen die het afvalwater zuiveren. Het afvalwater gaat er met grote snelheid doorheen, waarbij de toxische stoffen eruit worden gefilterd.

“Er worden meer dan drieduizend verschillende bacteriën gebruikt”, zegt István Koller, strategisch adviseur industrie bij Waterschap De Dommel. “De biodiversiteit is veel groter dan bij een traditioneel systeem met grote ronde bassins, waar zo’n zevenhonderd verschillende bacteriën het water zuiveren. Daarom is het biologische systeem robuuster. Andere voordelen zijn dat de methode minder energie verbruikt, minder slib produceert en minder oppervlak in beslag neemt.”

Glas-in-lood ramen
Aan het uiterlijk van de Biomakerij is veel aandacht besteed. Het fraaie gebouw is ontworpen door architect Thomas Rau, die erg met duurzaamheid bezig is. Bijzonder zijn de twee glas-in-lood ramen van Marc Mulders. De Tilburgse kunstenaar maakte de roosvensters van gerecycled glas, waarvoor hij veel materiaal op de zolder van de abdij vond. De kas wordt een plek voor ontmoeting en educatieve doeleinden.

De zuiveringskas bij abdij Koningshoeven trekt al veel belangstelling in de buitenwereld. Staatssecretaris Raymond Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kwam in augustus op uitnodiging van de Unie van Waterschappen een kijkje nemen. Ook is de kas genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2018 in de categorie Schoon water. In het kader van het Europese onderzoeks- en innovatieproject NextGen wordt de Biomakerij gebruikt als een test- en demonstratiesite voor hightech watercirculaire oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen.

MEER INFORMATIE
Bericht van Waterschap De Dommel
Eerder bericht over de zuiveringskas
Nominaties voor Waterinnovatieprijs
Bericht over Europees project NextGen
H2O premium: Trappistenmonniken bouwen unieke zuiveringskas

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!