0
0
0
s2smodern

Op het terrein van de voormalige militaire vliegbasis Valkenburg in Katwijk verrijst een volledig duurzaam ontwikkelde woonwijk. Slimmer omgaan met water speelt hierbij een belangrijke rol. Drinkwaterbedrijf Dunea en hoogheemraadschap van Rijnland hebben het initiatief genomen voor een warmtenet op basis van thermische energie uit drinkwater (TED) en een aparte inzameling van toiletwater.

De intentieverklaring voor het warmte- en sanitatieconcept is gisteren ondertekend. Behalve door Dunea en Rijnland zijn er handtekeningen gezet door de gemeente Katwijk, het Rijksvastgoedbedrijf en Bouwfonds Property Development. De vijf partijen zien de verklaring als het startsein voor een haalbaarheidsonderzoek naar een belangrijke vernieuwing op het gebied van water en wonen. Zij mikken op een warmte- en koude-voorziening met thermische energie uit drinkwater en een gescheiden inzameling van toiletwater en overig water in de huizen (zie ook de infographic onderaan het artikel).

Grootschalig project
“Een supermooie kans”, vindt Ewout Hekhuizen, programmamanager nieuwe producten en diensten van Dunea. “We kunnen in een weiland waar nog niets ligt, met een duurzame manier van werken bijdragen aan een toekomstbestendige woonwijk. Het project is uniek door zijn grote schaal en het in één gebied combineren van zowel aquathermie als scheiding van afvalwater aan de bron.” Hekhuizen noemt ook de nauwe samenwerking tussen de partijen. “Op sommige plekken moeten er acht leidingen worden gelegd. We kunnen nu al van te voren met elkaar bespreken hoe de leidingen het beste kunnen worden ingepast.”

Ewout HekhuizenEwout Hekhuizen

Voorafgaand aan de intentieverklaring is het nodige werk verzet, vertelt Hekhuizen. “De ondertekening is een mijlpaal, maar we hebben met een groep mensen het concept al grotendeels uitgewerkt. De komende tijd gaat het onder meer over de vraag: welke partijen gaan welke rollen vervullen?” De intentieverklaring loopt tot december. “Daarmee sluiten we zo goed mogelijk aan bij de planning van de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Er is een grote druk om de woningen in het gebied te realiseren.”

Warmtenet met TED
Er komen tussen de 5.000 en 5.600 woningen te staan op het terrein van het vroegere militaire vliegveld Valkenburg. Het eerst aan de beurt is een startgebied met 3.500 woningen. Hekhuizen: “Hier kunnen het meest rendabel collectieve voorzieningen worden gerealiseerd, omdat de woningen relatief dicht op elkaar staan.” De bedoeling is om met thermische energie uit drinkwater huizen te verwarmen en koelen. “De drinkwaterleiding van Dunea lijkt daarvoor heel interessant. De capaciteit hiervan is voldoende voor de hele wijk. Ook loopt de leiding vanaf onze productielocatie in Katwijk al door het startgebied.”

Het warmtenet bestaat uit een hoofdstructuur – de ‘backbone’ genoemd – met bronnen voor de opslag van warmte en koude in de ondergrond. Dit systeem is gekoppeld aan de drinkwaterleiding. “Zo zorgen we ervoor dat de warmte- en koude-bronnen in balans blijven”, zegt Hekhuizen. “Omdat woningen meer warmte dan koeling nodig hebben, wordt er warmte gehaald uit de drinkwaterleiding en daarna opgeslagen.”

Per cluster van ongeveer driehonderd woningen wordt een middentemperatuurnet met een collectieve warmtepomp aangelegd. De pomp waardeert de warmte uit het backbonesysteem op tot de temperatuur die nodig is om ruimtes in de woningen te verwarmen en warm tapwater te maken. “De gedachte is om zo min mogelijk installaties in de woning aan te leggen en zoveel mogelijk centraal op te lossen. We bestuderen de komende tijd hoe dit er exact uit komt te zien.”

Het systeem heeft een modulair karakter. Dat is volgens Hekhuizen een voordeel. “We kunnen bij wijze van spreken de eerste paar honderd meter van de backbone aanleggen en vervolgens de warmte- en koude-voorziening voor het eerste cluster van woningen realiseren. Zo bouwen we het systeem gaandeweg uit. Dat biedt ons de mogelijkheid om steeds de laatste stand van de techniek in het project mee te nemen.”

Nieuwe sanitatie
Het andere element van het project is nieuwe sanitatie: het in de woningen scheiden van afvalwater. Het toiletwater – het zwarte water – en al het overige water – het grijze water – worden via twee aparte leidingen afgevoerd. Het zwarte water wordt getransporteerd naar de grote rioolwaterzuiveringsinstallatie in Katwijk van het hoogheemraadschap van Rijnland. “Daar kan het toiletwater dan efficiënter worden verwerkt.”

Het grijze water wordt apart gezuiverd, vertelt Hekhuizen. “Dit water is niet erg vies en kan per cluster van driehonderd woningen relatief eenvoudig worden gezuiverd. Dat gebeurt in een zoetwaterfabriekje voor een of twee clusters. Daarna wordt het gezuiverde water gebruikt als zoetwaterbron voor het gebied.”

Kans voor vernieuwing
Het nieuwe warmte- en sanitatieconcept past binnen de gezamenlijke toekomstvisie, die Dunea en hoogheemraadschap van Rijnland ruim een jaar geleden presenteerden. In het magazine H2O van juli 2019 staat hierover een interview met Dunea-directeur Wim Drossaert en dijkgraaf Rogier van der Sande van Rijnland. “Dit project schuurt tegen de grenzen aan van wat we normaal doen”, vertelde Van der Sande toen. “Wat dat betreft zijn we echt aan het verbreden.”

Drossaert omschreef in het H2O-interview het Katwijkse project als een unieke kans voor vernieuwing. Dat herhaalde hij bij de ondertekening van de intentieverklaring. “Vanaf nul kunnen beginnen is echt een kans om te vernieuwen en dat is hard nodig, zo bleek ook uit ons toekomstonderzoek met Rijnland. Dit warmte- en sanitatieconcept is de eerste concrete oplossing die we samen aanbieden om water slimmer te gebruiken.”

 

Infographic warmtenet en sanitatie woonwijk ValkenburgSchematische weergave van het project met onder en rechts het warmtenet en in de linker bovenhelft de gescheiden inzameling van afvalwater I Infographic: Dunea / Rijnland

 

MEER INFORMATIE
Gezamenlijk bericht van de vijf partijen
Video met de bestuurders aan het woord
Animatievideo over het nieuwe concept
Website Value4Water (Dunea en Rijnland)
Informatie over nieuwbouwlocatie Valkenburg
H2O-bericht over de potentie van aquathermie
H2O-redactioneel: Dunea en Rijnland zetten de toon

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.