secundair logo knw 1

Rogier van der Sande en Wim Drossaert | Foto Dunea/Rijnland

Niet alleen verbeteren maar werkelijk vernieuwen, waarbij nadrukkelijk de verbinding met andere partijen wordt gezocht. Dat is de kern van de toekomstvisie die drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland samen hebben opgesteld. Dunea-directeur Wim Drossaert en dijkgraaf Rogier van der Sande lichten de strategische samenwerking toe.

Tekst Hans Klip

De dichtbevolkte delta van West-Nederland geldt, hoewel goed beschermd, als een van de kwetsbaarste delta’s van de wereld. Om deze delta ook na 2050 leefbaar te houden, is meer nodig dan wat drinkwaterbedrijf Dunea en het hoogheemraadschap van Rijnland nu doen. Vandaar een gezamenlijke toekomstvisie, zegt Wim Drossaert, algemeen directeur van Dunea.

“Wij zullen ons opnieuw moeten uitvinden, omdat we een antwoord willen hebben op alle trends. Hebben we nu al een pasklaar antwoord? Nee, maar wij weten wel dat het anders zal gaan.” Dunea en Rijnland kunnen de uitdagingen niet alleen oplossen, vervolgt Drossaert. “Hiervoor zijn andere partijen nodig. We willen ook buiten de waterwereld kijken, omdat we dat als een verrijking zien.”