secundair logo knw 1

Niet alle geteste modelinstrumenten zijn geschikt voor alle vraagstukken die rond inundatie spelen. Ook zijn ze niet allemaal even nauwkeurig bij het berekenen van de effecten van extreme neerslag. Dit blijkt uit de Benchmark inundatiemodellen die STOWA heeft ontwikkeld.

Dat de benchmark er is gekomen, heeft twee redenen. STOWA merkte dat de vraag naar modelinstrumenten steeds meer toeneemt en dat er onzekerheid was over de sterke en zwakke punten van de beschikbare modellen. "Gemeenten en waterschappen krijgen steeds vaker te maken met intensieve regenbuien," zegt Joost Buntsma, directeur van STOWA . "De infrastructuur kan dat niet altijd aan en dat zorgt voor wateroverlast. De roep om maatregelen neemt dan toe. De benchmark sluit ook goed aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat aan gemeenten en waterschappen vraagt een stresstest uit voeren om de knelpunten bij wateroverlast in beeld te brengen."

STOWA voerde het onderzoek niet alleen uit, maar deed dat samen met de ontwikkelende bedrijven en instellingen. "De resultaten van dit onderzoek moesten echt boven elke discussie verheven zijn." De begeleiders van de benchmark waren daarom wetenschappers en objectief. "En de bedrijven die de modellen hebben ontwikkeld, kregen de gelegenheid te reageren op de bevindingen. Zowel op de bevindingen over hun eigen modelinstrument, als op die van de andere."

"Het uitvoeren van de benchmark duurde langer dan we aanvankelijk dachten. Zo hebben we een aantal berekeningen meerdere keren uit moeten voeren," vertelt Buntsma. "Bijvoorbeeld omdat elk systeem default-instellingen heeft, maar dat zijn niet altijd de juiste instellingen voor een specifieke berekening. Maar zowel de uitkomsten als het proces en de samenwerking met de bedrijven, zijn heel waardevol. De benchmark heeft daarnaast inmiddels al geleid tot een verbetering van enkele onderzochte instrumenten."

Er zijn diverse modelinstrumenten beschikbaar op de markt. STOWA heeft een benchmark uitgevoerd tussen de tien meest gebruikte en gerenommeerdste instrumenten. Met behulp van de functionaliteitenlijst in de benchmark kan worden bepaald voor welke vraagstukken een modelinstrument het meest geschikt is. Ook zijn er testbankberekeningen uitgevoerd om vast te stellen hoe nauwkeurig de instrumenten werken.

Uit het onderzoek blijkt dat niet alle geteste modelinstrumenten geschikt zijn voor alle problemen en ze zijn ook niet allemaal even nauwkeurig. "Het belangrijkste voor waterschappen en gemeenten bij de keuze voor een modelinstrument is dat ze zich heel goed afvragen waarvoor ze het modelinstrument willen gebruiken. De meeste van de bekeken modelinstrumenten hebben specifieke kwaliteiten die passen bij het oplossen van specifieke problemen. Sowieso is het natuurlijk van belang dat de gegevens die het model gebruikt om tot een berekening te komen van goede kwaliteit zijn. Zonder goede data over bijvoorbeeld neerslaggegevens, de dimensies en ligging van waterlopen, duikers en riolering en bodemgebruik, komt geen enkel model tot betrouwbare resultaten."

Hier vindt u de Benchmark inundatiemodellen (pdf)

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.