secundair logo knw 1

Een stevige oostenwind in combinatie met lage waterstanden zorgde deze week voor een bijzondere situatie in het oosten van het land. De schutsluis bij Zwartsluis moest worden gesloten omdat het IJsselmeer water wegtrok uit het gebied.

Er kon daardoor tevens geen water meer worden aangevoerd voor Drenthe, het Vechtdal en West-Twente, bijna de helft van het werkgebied van Waterschap Vechtstromen. Dat zorgde voor een verdere daling van de toch al zeer lage waterpeilen.

Ook aanvoer uit het Twentekanaal is door de lage stand van de IJssel maar beperkt mogelijk. Vechtstromen voert daarom nu water uit de Vecht aan om het peil in Zuidoost-Drenthe nog enigszins te verhogen.

Het waterschap spreekt van ''een unieke situatie die in de herfst nog nooit eerder is voorgekomen’’. ''Normaliter zijn we in deze tijd van het jaar druk bezig om water uit het gebied te krijgen’’, verklaart woordvoerder Martin Hilfrink van Vechtstromen. ''Maar nu hebben we juist dringend behoefte aan water.’’

Lage grondwaterstanden
Het gebied van Vechtstromen behoort tot de droogste delen van Nederland, waar de grondwaterstanden als gevolg van het gebrek aan neerslag nog steeds erg laag zijn. Ook veel beken en sloten staan droog.

De oostenwind trok het water uit het gebied via het Zwarte Water en het IJsselmeer weg richting Enkhuizen. ''Het zijn communicerende vaten’’, aldus Hilfrink. ''Daar kunnen we niet tegenaan pompen.’’

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) kampte met hetzelfde probleem voor een deel van zijn gebied. Maandagavond sloot Rijkswaterstaat op verzoek van de waterschappen daarom de Meppelerdiepsluis bij Zwartsluis voor onbepaalde tijd.

Onttrekkingsverbod opgeheven
Inmiddels is de wind afgenomen, zodat de sluis weer kon worden opengezet. Dat gebeurde gistermorgen. ''Het heeft uiteindelijk maar twee dagen geduurd’’, vertelt woordvoerder Herald van Gerner van WDOD. Om peilverlaging zo veel mogelijk te voorkomen, zette WDOD een aantal inlaten in Drenthe dicht.

Ook Vechtstromen probeert op die manier zo veel mogelijk water ‘binnen’ te houden. Het onttrekkingsverbod voor grondwater in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, is hier per 1 november opgeheven. ''Het groeiseizoen is voorbij, maar er mag nog steeds niet altijd met oppervlaktewater mag worden beregend’’, zegt Hilfrink. ''Daarvoor geldt nu de standaard beregeningsregeling.’’

 

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.